BSC là gì? Tại sao doanh nghiệp muốn phát triển trường tồn phải có BSC.

Thời gian đọc: 6 phút
Quản trịBài viết
03/12/21 08:11:34 | Lượt xem: 16

Các nhà quản trị cấp cao hiểu rằng hệ thống đo lường của doanh nghiệp có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi của cấp quản lý và nhân viên. Họ cũng ý thức rằng các thước đo tài chính truyền thống (ví dụ: lợi tức đầu tư, thu nhập trên cổ phiếu) có thể đưa ra các tín hiệu sai lệch trong chiến lược cải tiến và đổi mới liên tục. Những cách đo lường này từng phát huy hiệu quả – nhưng ngày nay đã trở
thành lạc hậu.

Để khắc phục những bất cập của hệ thống đo lường hiệu suất truyền thống, một số nhà quản trị đã đưa ra sáng kiến về các phương pháp phù hợp hơn. Thực tế, không có biện pháp đơn lẻ nào mang lại hiệu quả thực sự. Cấp quản lý cần đến một công cụ trình bày cân bằng về cả chiến lược tài chính và vận hành.

1 . BSC là gì?

Thẻ điểm cân bằng (Balanced ScoreCard) là một công cụ quản lý hiệu suất chiến lược được phát triển bởi dr. Robert Kaplan và dr. David Norton. Mặc dù đã có rất nhiều doanh nghiệp ứng dụng thành công nhưng đa số vẫn chưa thực sự hiểu BSC là gì và tầm quan trọng của nó để tạo ra sự phát triển trường tồn.

BSC giúp cho các doanh nghiệp vạch ra tầm nhìn và chiến lược rõ ràng, tạo sự cân bằng giữa các yếu tố tài chính và phi tài chính. Như mọi người đã biết, BSC xoáy vào 4 phối cảnh

 • Tài chính: Tập trung vào các mục tiêu và giải pháp thước đo tài chính. Trả lời cho câu hỏi: "Doanh nghiệp duy trì tồn tại ra sao và "sống thế nào" với các cổ đông"
 • Khách hàng: Tập trung vào sự hài lòng của khách hàng. Trả lời cho câu hỏi: "Làm thế nào khách hàng có thể "nhìn thấy" doanh nghiệp"
 • Quy trình nội bộ: Xác định doanh nghiệp hoạt động tốt như thế nào? Những gì bạn cung cấp đến khách hàng có thực sự là điều họ muốn
 • Học hỏi và phát triển: Tập trung vào con người như Kỹ năng, đào tạo, lãnh đạo, kiến thức. Trả lời cho câu hỏi: "Làm thế nào doanh nghiệp có thể cải thiện và tạo ra giá trị"

bsc-1

2 . Tại sao BSC lại có ích?

Dựa vào mô hình BSC, các nhà quản lý doanh nghiệp có thể đánh giá được các bộ phận trong doanh nghiệp có thể tạo ra được các giá trị cho khách hàng hiện tại và tương lai và những yêu cầu về nâng cao khả năng nội bộ và sự đầu tư về con người, hệ thống và quá trình để cải tiến được hiệu quả kinh doanh trong tương lai.

BSC giúp bạn như thế nào?

BSC cho thấy các hoạt động sáng tạo ra giá trị chủ yếu được tạo ra bởi những người trong tổ chức có kỹ năng và được khuyến khích. Khi duy trì nó, qua các triển vọng tài chính, sự quan tâm tới hiệu quả về mặt ngắn hạn, Balance scorecard sẽ bộc lộ rõ các giá trị để định hướng về hiệu quả tài chính và khả năng cạnh tranh về mặt dài hạn.

3 . Áp dụng BSC tại đâu?

Nên áp dụng BSC trên phạm vi toàn công ty, từ lãnh đạo cao nhất cho tới các nhân viên. BSC phục vụ tốt nhất cho việc xây dựng chiến lược và thực hiện.

4 . Khi nào áp dụng BSC?

Các công ty có tính đổi mới thường sử dụng Bảng điểm cân bằng như một hệ thống quản lý mang tính chiến lược để quản lý chiến lược của họ về dài hạn. Họ tập trung vào các quá trình:

 • Làm rõ và truyền đạt tầm nhìn và chiến lược

 • Truyền đạt, liên kết các mục tiêu chiến lược và các tiêu chí đánh giá

 • Lập kế hoạch, lập mục tiêu, liên kết các biện pháp chiến lược

 • Xúc tiến các phản hồi và các học hỏi mang tính chiến lược

Để triển khai BSC, từ mỗi phối cảnh, doanh nghiệp sẽ xác định một số các mục tiêu chiến lược nhỏ, đích đến cho các mục tiêu đó và đo lường chúng. Vậy doanh nghiệp cần làm gì để xác định mục tiêu có thực hiện thành công hay bị thất bại. Lúc này họ cần sử dụng các thước đo hiệu suất và tuân thủ các theo các yêu cầu sau:

 • Số lượng các thước đo ít nhưng trọng tâm
 • Được thiết kế dễ hiểu
 • Hành động và áp dụng nhanh chóng

Một điều lưu ý quan trọng nữa khi đặt mục tiêu, hãy bạn cần tập trung vào số lượng nhỏ những thứ ảnh hưởng đến sự thay đổi thay vì một mớ rườm rà nhưng không đạt được gì.

Nếu bạn có 3 mục tiêu bạn sẽ thành công cả 3, nếu có đến 4 - 10 mục tiêu bạn sẽ thành công 1-2 cái trong đó, còn nếu nhiều hơn 10 bạn sẽ thất bại

5 . Tổng kết

Hiện nay, BSC trở thành công cụ mạnh mẽ đảm bảo các yếu tố trong doanh nghiệp thông qua bản đồ chiến lược, cải thiện sự giao tiếp, hợp tác thông qua ngôn ngữ chung, từ đó giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn.

Từ khóa: 
SlimCRM - phần mềm quản lý