khách hàng tiềm năng

Khách hàng tiềm năng là gì? 7 bước quy trình quản lý khách hàng tiềm năng với CRM
Quản trị Bài viết T2, 29/08/2022 - 12:42
Bạn đang sở hữu doanh nghiệp nhỏ, vừa khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, lại không dễ cạnh tranh về độ phổ biến và uy tín với doanh nghiệp lớn. Tạo dựng mối quan hệ mật thiết với khách hàng từ tiềm năng không chỉ tạo ra doanh thu trong tương lai mà còn tăng khả năng quay lại của khách hàng. Để làm được như vậy bạn cần nắm rõ khái...
quantri