Quản trị

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tài liệu quản trị doanh nghiệp

Capital Budgeting - hoạch định vốn đầu tư
Trong môi trường kinh doanh đầy biến động, Hoạch định vốn đầu tư (Capital Budgeting) đóng vai trò then chốt giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, tối ưu hóa nguồn vốn và gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn toàn diện về hoạch định vốn đầu tư, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để...

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tài liệu quản trị doanh nghiệp

Thời gian hoàn vốn - PBP
Thời gian hoàn vốn (Payback Period - PBP) là một chỉ số quan trọng trong đánh giá hiệu quả đầu tư. Nó cho biết thời gian cần thiết để thu hồi vốn đầu tư ban đầu từ một dự án. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tính toán thời gian hoàn vốn một cách chuẩn mực, đồng thời cung cấp...
NPV là gì
Giá trị hiện tại ròng (NPV) là một công cụ tài chính quan trọng được sử dụng rộng rãi trong hoạch định vốn đầu tư dự án, giúp doanh nghiệp đánh giá tính hấp dẫn, so sánh hiệu quả và lựa chọn các khoản đầu tư tiềm năng, từ đó tối ưu hóa lợi nhuận và gia tăng giá trị cho nhà đầu...

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tài liệu quản trị doanh nghiệp

WACC là gì?
Quản trị nguồn vốn chưa bao giờ là dễ dàng, hiểu rõ chi phí vốn là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, tối ưu hóa lợi nhuận và gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Bài viết này sẽ đi sâu phân tích WACC (Chi phí sử dụng vốn bình quân) - thước đo...
Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E Ratio) đóng vai trò then chốt trong việc đánh giá khả năng thanh toán nợ, mức độ rủi ro tài chính và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. Hiểu rõ về D/E Ratio là chìa khóa để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, xây dựng chiến lược huy động vốn...
Cơ cấu vốn - Capital Structure
Cơ cấu vốn (Capital Structure) đóng vai trò then chốt trong hoạt động và sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sử dụng vốn, khả năng sinh lời và rủi ro tài chính của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức...
Phần mềm quản lý tài chính cho doanh nghiệp nhỏ
Đâu là phần mềm quản lý tài chính tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ? Bravo, Misa, Fast hay bất kỳ cái tên nào khác? Là chủ doanh nghiệp nhỏ, tôi hiểu rằng bạn phải kiêm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, từ chuyên môn, sản xuất, marketing đến cả quản lý tài chính. Tuy nhiên, với chuyên...
Tỷ số thanh toán hiện hành - Current Ratio
Tỷ số thanh toán hiện hành (Current Ratio) là một trong những chỉ số tài chính quan trọng nhất, được sử dụng rộng rãi để đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn của doanh nghiệp. Chỉ số này đóng vai trò thiết yếu trong việc đo lường mức độ an toàn tài chính và tiềm ẩn rủi ro thanh...
Tỷ số thanh toán nhanh
Tỷ số thanh toán nhanh (quick ratio) là chỉ số tài chính quan trọng giúp đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. Vậy tỷ lệ thanh toán nhanh là gì? Sự khác biệt giữa tỷ lệ thanh toán nhanh và tỷ lệ thanh toán hiện hành ra sao? Hãy cùng SlimCRM giải đáp qua bài...
Vòng quay khoản phải thu
Vòng quay khoản phải thu (Receivables Turnover Ratio) là một chỉ số tài chính quan trọng giúp đánh giá hiệu quả hoạt động thu hồi công nợ của doanh nghiệp. Hiểu rõ bản chất, cách tính toán và phân tích tỷ lệ này là chìa khóa để doanh nghiệp quản lý dòng tiền hiệu quả, giảm thiểu...
Vòng quay tổng tài sản
Vòng quay tổng tài sản là một trong những chỉ số tài chính quan trọng nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.  Bài viết sẽ cung cấp định nghĩa chi tiết về Vòng quay tổng tài sản, cách tính toán và phân tích chỉ số này. Ngoài ra, SlimCRM cũng sẽ giúp bạn làm rõ mối...
Vòng quay tài sản cố định
Vòng quay tài sản cố định, cùng với các chỉ số tài chính khác như vòng quay tổng tài sản (vòng quay tổng vốn), ROE, ROI, ROA…là công cụ quan trọng nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.  Để hiểu rõ hơn về chỉ số vòng quay tài sản cố định, mời bạn tham khảo bài...