sales funnel và sales pipeline

Hiểu đúng về điểm khác biệt giữa Sales Funnel và Sales Pipeline
Sales Bài viết T5, 23/03/2023 - 10:32
Rất nhiều người nghĩ rằng sales funnel và sales pipeline là hai khái niệm giống nhau, nhưng trên thực tế, đây là hai định nghĩa hoàn toàn khác nhau. Chúng mô tả và giúp phân tích hành trình của khách hàng và hoạt động bán hàng thành các giai đoạn khác nhau khi bán hoặc mua hàng.  Theo quan điểm của người bán hàng, sales funnel là câu chuyện về...
thuhienk71nxo