5+ Mẫu Báo Cáo Tổng Kết Cuối Năm Cho Sales, Marketing và toàn Công Ty

Thời gian đọc: 14 phút
Quản trịBài viếtMẫu tài liệu
01/03/24 05:50:31 | Lượt xem: 2784
Mẫu báo cáo tổng kết cuối nămDownload Now
Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm

Báo cáo tổng kết năm cung cấp thông tin quan trọng về hiệu quả hoạt động của công ty trong năm để từ đó lập kế hoạch chiến lược cho năm tới. Khám phá các mẫu báo cáo tổng kết cuối năm miễn phí bằng excel và google docs dưới đây từ SlimCRM bạn nhé!

Báo cáo tổng kết năm của công ty là gì?

Báo cáo tổng kết cuối năm là một loại báo cáo tổng hợp, phân tích tình hình hoạt động của một cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong một năm. Báo cáo này được thực hiện vào cuối năm để đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm và đưa ra các định hướng, kế hoạch cho năm tiếp theo.

Cấu trúc của mẫu báo cáo tổng kết cuối năm gồm:

Tổng quan về tình hình hoạt động: Tóm tắt các hoạt động chính của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong năm, bao gồm các kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức gặp phải.

 • Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, kế hoạch: Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm.
 • Phân tích nguyên nhân thành công, thất bại: Phân tích những nguyên nhân dẫn đến thành công, thất bại trong quá trình thực hiện mục tiêu, kế hoạch.
 • Định hướng, kế hoạch cho năm tiếp theo: Đưa ra các định hướng, kế hoạch cho năm tiếp theo để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những thành tích đã đạt được.

Báo cáo tổng kết năm có vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Báo cáo này giúp các cấp lãnh đạo, quản lý có cái nhìn tổng quát về tình hình hoạt động của đơn vị, từ đó đưa ra các quyết định, định hướng phù hợp cho hoạt động trong năm tiếp theo.

Đọc thêm: 14 mẫu kế hoạch kinh doanh file excel, word và powerpoint

Cách viết báo cáo tổng kết năm của công ty

Cấu trúc mẫu báo cáo tổng kết cuối năm file doc có thể được trình bày như sau:

 1. Trang bìa: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên công ty, tên báo cáo, thời gian và địa điểm lập báo cáo.
 2. Mục lục: Nêu các nội dung chính của báo cáo.
 3. Lời mở đầu: Nêu mục đích, ý nghĩa của việc viết báo cáo.
 4. Nội dung:

Phần 1: Tổng quan về tình hình hoạt động của công ty

Trong phần này, cần nêu rõ các thông tin sau:

 • Tình hình kinh doanh: Doanh thu, lợi nhuận, thị phần,...
 • Tình hình sản xuất: Sản lượng, chất lượng,...
 • Tình hình tài chính: Tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu,...
 • Tình hình nhân sự: Số lượng, chất lượng,...
 • Tình hình marketing: Các hoạt động marketing đã thực hiện, hiệu quả đạt được,...
 • Tình hình nghiên cứu và phát triển: Các dự án nghiên cứu và phát triển đã thực hiện, kết quả đạt được,...
 • Tình hình đầu tư: Các dự án đầu tư đã thực hiện, hiệu quả đạt được,...
 • Tình hình hoạt động xã hội: Các hoạt động xã hội đã thực hiện, hiệu quả đạt được,...

Phần 2: Đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, kế hoạch

Trong phần này, cần đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm. Đánh giá cần được thực hiện một cách khách quan, dựa trên các tiêu chí cụ thể.

Phần 3: Phân tích nguyên nhân thành công, thất bại

Trong phần 3, cần phân tích những nguyên nhân dẫn đến thành công, thất bại trong quá trình thực hiện mục tiêu, kế hoạch. Việc phân tích nguyên nhân giúp các cấp lãnh đạo, quản lý có cái nhìn sâu sắc về những yếu tố tác động đến hoạt động của công ty.

Phần 4: Định hướng, kế hoạch cho năm tiếp theo

Trong phần định hướng tương lai, cần đưa ra các định hướng, kế hoạch cho năm tiếp theo để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những thành tích đã đạt được. Các định hướng, kế hoạch cần được xây dựng một cách cụ thể, khả thi.

 1. Kết luận: Tổng hợp lại những nội dung chính của báo cáo.
 2. Tài liệu tham khảo: Các tài liệu được sử dụng để viết báo cáo.

Tổng hợp các mẫu báo cáo tổng kết cuối năm file excel và google docs cho các phòng ban

Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm đơn giản

Đây là một báo cáo tổng kết đơn giản cung cấp các phần cơ bản: trang tiêu đề, bản tóm tắt điều hành, mục lục, báo cáo tài chính hàng năm và phần kết luận. Mẫu đi kèm với các bảng dựng sẵn để bạn thêm tổng tài chính nhưng bạn cũng có thể tùy chỉnh các bảng để bao gồm thông tin tài chính chuyên sâu hơn hoặc chèn một báo cáo tài chính riêng. Ngoài ra, phần kết luận còn cung cấp chỗ cho báo cáo kiểm toán viên, nếu cần thiết. 

Tải mẫu báo cáo tổng kết cuối năm đơn giản tại đây!

Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm đơn giản
Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm đơn giản

Mẫu báo cáo tài chính cuối năm file excel

Mẫu này cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính của tổ chức bạn trong những năm trước và những năm báo cáo, do đó, bạn có thể thấy những thay đổi về tình hình tài chính trong khoảng thời gian một năm. Mẫu bao gồm một bảng có không gian để nhập doanh thu, chi phí hoạt động, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận ròng và thuế cũng như chỗ để thêm các số liệu ngân sách khác. Phiên bản Excel sẽ tự động tính toán tổng số và bạn có thể dễ dàng cắt và dán mẫu này vào báo cáo cuối năm bằng văn bản lớn hơn của mình.

Tải mẫu báo cáo tài chính cuối năm tại đây

Mẫu báo cáo tài chính cuối năm
Mẫu báo cáo tài chính cuối năm
Mẫu báo cáo tài chính cuối năm
Mẫu báo cáo tài chính cuối năm

Mẫu báo cáo kinh doanh thường niên

Mẫu bảng tính đơn giản này cung cấp cái nhìn chi tiết về tình hình tài chính của công ty bạn theo thời gian. Nhập doanh thu và chi phí theo kế hoạch của bạn theo tháng, sau đó theo dõi những ước tính đó so với thực tế trong năm. Mẫu này tách biệt doanh thu với chi phí, do đó bạn có thể xem rõ ràng dòng tiền, cho phép bạn có được ảnh chụp nhanh chính xác trong 12 tháng về tài chính doanh nghiệp của mình. 

Tải mẫu báo cáo doanh thu - chi phí cuối năm tại đây

Mẫu báo cáo doanh thu cuối năm
Mẫu báo cáo doanh thu cuối năm

Mẫu so sánh kết quả bán hàng theo năm

Mẫu so sánh kết quả bán hàng theo năm giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi xu hướng bán hàng của mình trong một khoảng thời gian dài. Từ đó, doanh nghiệp có thể xác định được những yếu tố ảnh hưởng đến doanh số bán hàng và đưa ra các giải pháp phù hợp để cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Tải mẫu báo cáo so sánh kết quả bán hàng theo năm ngay

Mẫu so sánh kết quả bán hàng theo năm
Mẫu so sánh kết quả bán hàng theo năm

Mẫu báo cáo Marketing cuối năm

Mẫu báo cáo marketing cuối năm là một tài liệu tổng kết và đánh giá hoạt động tiếp thị của một doanh nghiệp trong vòng một năm. Báo cáo thường được trình bày dưới dạng văn bản, có thể được trình bày theo định dạng bảng biểu, biểu đồ hoặc hình ảnh để dễ dàng theo dõi và phân tích.

Xem thêm: Kế hoạch marketing mẫu cho 7 lĩnh vực mới nhất!

Nội dung của một mẫu báo cáo tiếp thị cuối năm thường bao gồm các phần sau:

 1. Tóm tắt: Tóm tắt là phần giới thiệu ngắn gọn về nội dung chính của báo cáo. Phần này nên nêu rõ các mục tiêu và kết quả đạt được của hoạt động tiếp thị trong năm.
 2. Kế hoạch marketing: Kế hoạch tiếp thị là tài liệu định hướng cho hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Phần này của báo cáo nên trình bày chi tiết các kế hoạch tiếp thị đã được thực hiện trong năm, bao gồm các mục tiêu, chiến lược, ngân sách và các công cụ, phương tiện được sử dụng.
 3. Kết quả hoạt động marketing:  Phần này của báo cáo nên trình bày các kết quả hoạt động tiếp thị của doanh nghiệp trong năm, bao gồm các số liệu thống kê về:
 • Lượng khách hàng tiềm năng
 • Lượng khách hàng mới
 • Doanh số bán hàng
 • Tỷ lệ chuyển đổi
 • Chi phí tiếp thị
 1. Đánh giá: Phần này của báo cáo nên đưa ra đánh giá về hiệu quả của các hoạt động tiếp thị đã được thực hiện trong năm. Đánh giá nên được dựa trên các tiêu chí đã được xác định trước, chẳng hạn như: Mức độ đạt được các mục tiêu, Hiệu quả chi phí, Mức độ hài lòng của khách hàng
 2. Khuyến nghị: đưa ra các khuyến nghị cho hoạt động marketing trong năm tiếp theo. Các khuyến nghị nên được dựa trên kết quả đánh giá và các phân tích của doanh nghiệp.

Tải mẫu báo cáo tổng kết  cuối năm cho phòng Marketing tại đây!

Mẫu báo cáo tổng kết marketing cuối năm
Mẫu báo cáo tổng kết marketing cuối năm

Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm của phòng ban

Sử dụng bảng tính Excel này để tạo tổng quan tài chính hàng năm của bất kỳ bộ phận nào trong tổ chức của bạn. Chỉ cần nhập thông tin chi tiết về mọi dự án (sản phẩm bàn giao, khách hàng, v.v.), chi phí theo kế hoạch so với thực tế cũng như tổng thu nhập và mẫu sẽ tự động tính toán tổng thu nhập ròng. Bạn có thể chỉnh sửa mẫu này để phù hợp với nhu cầu của một bộ phận cụ thể, có thể là bán hàng, tiếp thị hoặc CNTT và bạn có thể dễ dàng copy và paste nó vào một tài liệu văn bản lớn hơn. 

Tải mẫu báo cáo tổng kết cuối năm cho từng phòng ban tại đây!

Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm của phòng ban
Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm của phòng ban

Mẫu báo cáo biến động nhân sự cuối năm

Mẫu báo cáo biến động nhân sự là một công cụ giúp doanh nghiệp theo dõi và phân tích tình hình biến động nhân sự trong doanh nghiệp. Mẫu này thường bao gồm các thông tin như:

 • Thời gian: Thời gian báo cáo, thường là tháng, quý, năm.
 • Số lượng nhân viên: Tổng số lượng nhân viên trong doanh nghiệp.
 • Số lượng nhân viên biến động: Số lượng nhân viên biến động trong thời gian báo cáo, bao gồm nhân viên mới tuyển dụng, nhân viên nghỉ việc, nhân viên chuyển đổi vị trí,...

Download mẫu báo cáo biến động nhân sự tại đây!

Mẫu báo cáo tổng kết cuối năm cho nhân sự này có thể được sử dụng để:

 • Theo dõi tình hình biến động nhân sự: Mẫu giúp doanh nghiệp theo dõi số lượng nhân viên biến động trong từng thời kỳ, từ đó xác định xu hướng biến động nhân sự.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động tuyển dụng và đào tạo: Mẫu giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả hoạt động tuyển dụng và đào tạo bằng cách theo dõi số lượng nhân viên mới tuyển dụng và số lượng nhân viên nghỉ việc.
 • Xây dựng kế hoạch nhân sự: Mẫu giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch nhân sự hiệu quả hơn bằng cách xác định nhu cầu nhân lực trong tương lai.

Tham khảo thêm: File Excel quản lý nhân sự mới nhất

Báo cáo đơn giản hơn với dashboard SlimCRM

Để hoàn thiện các mẫu báo cáo tổng kết cuối năm, dữ liệu là yếu tố cực kỳ quan trọng. Các thông tin trọng yếu trong bản báo cáo tổng kết cuối năm như doanh thu, chi phí, chỉ tiêu tiếp thị…đều phải được cập nhật chính xác, lưu trữ chung trên cùng một hệ thống để đảm bảo tính khách quan của dữ liệu cũng như có những đánh giá chuẩn xác cho kế hoạch tương lai.

Tuy nhiên, việc tổng hợp và phân tích dữ liệu để tạo báo cáo thường tốn nhiều thời gian và công sức. Nhưng, tất cả đều có thể giải quyết với tính năng report theo thời gian thực của phần mềm SlimCRM. 

SlimCRM cung cấp các dashboard, biểu đồ, bảng biểu trực quan về mọi khía cạnh của doanh nghiệp như: doanh thu, chi phí, hóa đơn, khách hàng, marketing,...trên một màn hình duy nhất, giúp nhà quản lý dễ dàng nắm bắt tình hình doanh nghiệp ở bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp giúp đơn giản hóa việc tạo báo cáo tổng kết cuối năm, SlimCRM chắc chắn là một lựa chọn lý tưởng.

Trải nghiệm phần mềm hoàn toàn miễn phí tại đây!

Trên đây là toàn bộ các mẫu báo cáo tổng kết cuối năm do SlimCRM tổng hợp và biên soạn. Hy vọng rằng, những mẫu này hữu ích cho công việc của bạn. Đừng quên theo dõi SlimCRM để cập nhật nhiều tài liệu hay cho doanh nghiệp bạn nhé!

 

SlimCRM - phần mềm quản lý