tự động hóa bán hàng

CRM bán hàng
Công cụ CRM bán hàng (hay phần mềm quản lý bán hàng crm) là phần mềm cho phép công ty quản lý và cải thiện mối quan hệ của mình với khách hàng tiềm năng và khách hàng. Khi nói đến bán hàng, CRM chủ yếu được sử dụng để hợp lý hóa việc quản lý quy trình sales. Với các công cụ CRM bán hàng, bạn có thể lưu trữ thông tin khách hàng một cách an toàn,...

Nội dung đang cập nhật

Nội dung đang cập nhật