báo cáo ngân hàng thế giới

Báo cáo tình hình kinh tế Việt Nam 2023 của Ngân hàng Thế giới: Đánh thức tiềm năng dịch vụ để tăng trưởng
Báo cáo được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, phân tích đầy đủ, khách quan về tình hình kinh tế Việt Nam 2023 và cách thức để tăng trưởng thông qua xây dựng sức mạnh dịch vụ. TẢI FULL BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM 2023 CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TẠI ĐÂY Một vài nội dung đáng chú ý trong báo cáo: CHƯƠNG 1. NHỮNG DIỄN...

Nội dung đang cập nhật

Nội dung đang cập nhật