quản lý giao dịch

Quản lý giao dịch có thể hỗ trợ doanh nghiệp như thế nào?
Việc theo dõi các giao dịch bán hàng, ưu tiên, sắp xếp các giao dịch đó và phân tích chúng cùng một lúc thật sự rất khó khăn. Trên hết, các chuyên gia sales thường phải thực hiện nhiều giao dịch để mang lại những kết quả cần thiết trong thời gian ngắn nhất, nói chuyện với nhiều khách hàng cùng những nhu cầu riêng trong từng giao dịch.  Đây là lúc...

Nội dung đang cập nhật

Nội dung đang cập nhật