quản lý hợp đồng

Tối giản quy trình, tối đa hiệu suất với phần mềm quản lý hợp đồng
Đôi khi, quá trình bán hàng sẽ không diễn ra thuận lợi như những gì chúng ta mong đợi. Khi khách hàng của doanh nghiệp di chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn khác trong đường ống bán hàng, bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào cũng có thể xuất hiện. Đã từng có ý kiến cho rằng, trung bình tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng trong các ngành chỉ khoảng 4...

Nội dung đang cập nhật

Nội dung đang cập nhật