Tặng 4 mẫu biên bản họp hội đồng quản trị mới chuẩn mực cho doanh nghiệp

Thời gian đọc: 9 phút
Quản trịBài viếtMẫu tài liệu
01/03/24 05:17:34 | Lượt xem: 224
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Họp Hội đồng Quản trị đòi hỏi sự chính xác và tính tổ chức. Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị chuẩn không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn đảm bảo rằng bạn không bỏ sót bất kỳ thông tin quan trọng nào trong quá trình ghi chép. Đồng thời, nó còn tạo ra một tài liệu chính thức, hỗ trợ quá trình đánh giá và đưa ra quyết định chiến lược cho sự phát triển của doanh nghiệp. Khám phá ngay nhé!

Biên bản họp hội đồng quản trị là gì?

Biên bản họp hội đồng quản trị là một tài liệu ghi lại toàn bộ diễn biến và nội dung của cuộc họp hội đồng quản trị. Biên bản họp hội đồng quản trị có vai trò quan trọng trong việc lưu trữ thông tin, bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị. 

Tham khảo thêm:

1. Sổ tay hướng dẫn cho hội đồng quản trị 2024

2. Kế hoạch chiến lược phát triển hội đồng quản trị 2024

Các nội dung cần có trong mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Biên bản họp hội đồng quản trị là một tài liệu quan trọng, ghi lại toàn bộ diễn biến và nội dung của cuộc họp hội đồng quản trị. Biên bản họp hội đồng quản trị có giá trị pháp lý, được sử dụng để lưu trữ thông tin, bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị.

Các nội dung cần có trong biên bản họp hội đồng quản trị bao gồm:

Thông tin chung:

 • Ngày, giờ, địa điểm họp.
 • Thành phần tham dự họp, bao gồm:
 • Họ tên, chức vụ của các thành viên hội đồng quản trị tham dự họp.
 • Họ tên, chức vụ của người được mời tham dự họp (nếu có).
 • Chủ tọa cuộc họp.

Nội dung họp:

 • Các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp, bao gồm:
 • Số thứ tự, tên của vấn đề theo quy trình họp hội đồng quản trị.
 • Tóm tắt nội dung vấn đề.
 • Ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị.
 • Quyết định của hội đồng quản trị.

Kết luận:

 • Kết luận của cuộc họp.
 • Các công việc cần thực hiện sau cuộc họp.

Ngoài các nội dung trên, biên bản họp hội đồng quản trị có thể bao gồm thêm các nội dung khác, tùy thuộc vào yêu cầu của hội đồng quản trị. Ví dụ:

 • Thông tin về các tài liệu được sử dụng tại cuộc họp.
 • Thông tin về các cuộc họp liên quan.
 • Thông tin về các cuộc họp tiếp theo.

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị phải được lập bởi người được hội đồng quản trị ủy quyền, thường là thư ký hội đồng quản trị. Biên bản họp hội đồng quản trị phải được thông qua và ký xác nhận bởi tất cả các thành viên hội đồng quản trị tham dự họp.

Việc lập biên bản họp hội đồng quản trị một cách chính xác và đầy đủ là rất quan trọng, giúp đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị.

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị chuẩn cho doanh nghiệp

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị của công ty cổ phần

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị chuẩn là một mẫu chung, được sử dụng để ghi lại các cuộc họp hội đồng quản trị của các công ty cổ phần. Mẫu biên bản này bao gồm các nội dung chính sau:

 • Thông tin chung: Ngày, giờ, địa điểm họp, thành phần tham dự họp, chủ tọa cuộc họp.
 • Nội dung họp: Các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp, ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị, quyết định của hội đồng quản trị.
 • Kết luận: Kết luận của cuộc họp, các công việc cần thực hiện sau cuộc họp.
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị CTCP
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị CTCP

Tải mẫu biên bản họp HĐQT công ty cổ phần tại đây!

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bầu chủ tịch

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bầu chủ tịch là một mẫu đặc biệt, được sử dụng để ghi lại các cuộc họp hội đồng quản trị bầu chủ tịch hội đồng quản trị. Mẫu biên bản này bao gồm các nội dung chính sau:

 • Thông tin chung: Ngày, giờ, địa điểm họp, thành phần tham dự họp, chủ tọa cuộc họp.
 • Nội dung họp: Bầu chủ tịch hội đồng quản trị.
 • Kết quả họp: Kết quả bầu chủ tịch hội đồng quản trị.

 

​​Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bầu chủ tịch
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bầu chủ tịch

Tải mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bầu chủ tịch 

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bầu giám đốc/tổng giám đốc mới

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bầu giám đốc/tổng giám đốc mới là một mẫu biên bản được sử dụng để ghi lại các cuộc họp hội đồng quản trị bầu giám đốc/tổng giám đốc mới. 

Biên bản họp hội đồng quản trị bầu giám đốc/tổng giám đốc mới phải được lập bởi người được hội đồng quản trị ủy quyền, thường là thư ký hội đồng quản trị. Biên bản họp hội đồng quản trị bầu giám đốc/tổng giám đốc mới phải được thông qua và ký xác nhận bởi tất cả các thành viên hội đồng quản trị tham dự họp.

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bầu giám đốc/tổng giám đốc mới
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị bầu giám đốc/tổng giám đốc mới

Tải mẫu biên bản họp HĐQT bầu giám đốc/CEO tại đây!

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm giám đốc/tổng giám đốc công ty

Biên bản họp hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm giám đốc/tổng giám đốc công ty có giá trị pháp lý, được sử dụng để:

 • Lưu trữ thông tin về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm giám đốc/tổng giám đốc công ty.
 • Bảo đảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị trong việc bổ nhiệm/miễn nhiệm giám đốc/tổng giám đốc công ty.
 • Là cơ sở để giám đốc/tổng giám đốc mới thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm giám đốc/tổng giám đốc công ty
Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm giám đốc/tổng giám đốc công ty

Download mẫu biên bản họp HĐQT về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm GĐ/Tổng GĐ công ty ngay!

SlimCRM - phần mềm quản trị tối ưu cho doanh nghiệp

Phần mềm SlimCRM là một nền tảng quản trị toàn diện cho doanh nghiệp, bao gồm các tính năng giúp hỗ trợ HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình. Một số tính năng của SlimCRM nâng cao hiệu quả vận hành HĐQT nói riêng:

 • Quản lý hồ sơ: SlimCRM cung cấp chức năng quản lý hồ sơ giúp lưu trữ và quản lý các tài liệu quan trọng của HĐQT, chẳng hạn như biên bản cuộc họp, báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các tài liệu khác.
 • Quản lý lịch: SlimCRM cung cấp chức năng quản lý lịch giúp HĐQT dễ dàng theo dõi lịch họp và các sự kiện khác.
 • Quản lý nhiệm vụ: SlimCRM cung cấp chức năng quản lý nhiệm vụ giúp HĐQT theo dõi và quản lý các nhiệm vụ của mình.
 • Quản lý thông tin: SlimCRM cung cấp chức năng quản lý thông tin giúp HĐQT dễ dàng truy cập và chia sẻ thông tin.
 • Quản lý công việc, dự án: phần mềm cho phép tạo dự án, phân công công việc, theo dõi tiến độ dự án/công việc hiệu quả theo dạng biểu đồ trực quan, đảm bảo hiệu suất & tiến độ.
 • Tích hợp với các công cụ khác như Zoomeeting, hỗ trợ hoạt động meeting online

Việc sử dụng phần mềm SlimCRM có thể giúp HĐQT tiết kiệm thời gian và công sức trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình. Cụ thể, SlimCRM có thể giúp HĐQT:

 • Lưu trữ và quản lý các tài liệu quan trọng một cách hiệu quả.
 • Theo dõi lịch họp và các sự kiện khác một cách dễ dàng.
 • Theo dõi và quản lý các nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả.
 • Truy cập và chia sẻ thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Đăng ký trải nghiệm miễn phí SlimCRM tại đây!

Trên đây là toàn bộ thông tin về các mẫu biên bản họp hội đồng quản trị. Đừng quên theo dõi SlimCRM để cập nhật các tài liệu mẫu hay nhất cho doanh nghiệp bạn nhé!

 

SlimCRM - phần mềm quản lý