Sổ tay chuyển đổi số: doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động sản xuất công nghiệp

Thời gian đọc: 6 phút
Chuyển đổi sốBài viếtEbook
31/05/24 02:55:27 | Lượt xem: 51
Sổ tay hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệpDownload Now
sổ tay chuyển đổi số

Mục tiêu, đối tượng

Sổ tay chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) trong lĩnh vực sản xuất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Sổ tay) nhằm mang đến cho các lãnh đạo doanh nghiệp bức tranh toàn cảnh, nắm bắt được phương pháp và cách thức thực hiện lộ trình chuyển đổi số, từ đó tự tin viết lên câu chuyện riêng của mình, kiên tâm bước trên con đường dẫn đến thành công.
Đối tượng: doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Mục tiêu, đối tượng của sổ tay chuyển đổi số


Xu hướng chuyển đổi số toàn cầu và hiện trạng tại Việt Nam.

 • Xu hướng Toàn cầu: Xu hướng chuyển đổi số trong sản xuất công nghiệp toàn cầu đang thay đổi lớn, với sự gia tăng giá trị của dịch vụ trong sản xuất và “dịch vụ hóa” sản xuất.
 • Hiện trạng Việt Nam: Hiện trạng chuyển đổi số sản xuất tại Việt Nam cho thấy mức độ sẵn sàng thấp của các ngành công nghiệp, trừ ngành khai thác dầu khí có mức sẵn sàng cao hơn.
 • Lựa chọn phát triển: Việt Nam đứng trước lựa chọn phát triển sản xuất trong thời đại số, với cơ hội từ Công nghiệp 4.0 nhưng cũng đầy thách thức.
 • Chuyển Đổi Số: Chuyển đổi số là chiến lược đưa doanh nghiệp từ công nghiệp 3.0 sang trạng thái của công nghiệp 4.0, đòi hỏi sự nhanh nhẹn, linh hoạt và tự động hóa.

Khái niệm và trọng tâm chuyển đổi số sản xuất

 • Khái niệm Chuyển Đổi Số: Được định nghĩa là việc tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý, và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Trọng Tâm Chuyển Đổi: Không chỉ là thay đổi nền tảng phần mềm hay thiết bị mới cho nhà máy, mà còn là sự thay đổi lan tỏa sâu rộng khắp tổ chức.
 • Yếu Tố Quan Trọng: Bao gồm công cụ kế thừa, kỳ vọng của khách hàng, thái độ của ban lãnh đạo, và mức độ trưởng thành số của công ty.
 • Hướng Tới Nhà Máy Thông Minh: Chuyển đổi số trong sản xuất hướng tới xây dựng nhà máy thông minh thông qua lộ trình hợp lý và sáng tạo.

Lộ trình và hướng dẫn giải pháp cho chuyển đổi số

Lộ trình và hướng dẫn giải pháp cho chuyển đổi số


Lộ trình chuyển đổi số:

 • Giai đoạn 1: Xác định giá trị: Đây là giai đoạn để doanh nghiệp xác định giá trị của việc chuyển đổi số. Nắm vững mục tiêu và lợi ích mà chuyển đổi số có thể mang lại.
 • Giai đoạn 2: Khởi động và tăng tốc: Bắt đầu triển khai các giải pháp chuyển đổi số và tăng tốc quá trình thích ứng.
 • Giai đoạn 3: Mở rộng quy mô: Mở rộng áp dụng chuyển đổi số trong toàn bộ tổ chức, từ hoạt động sản xuất đến quản lý và tương tác với khách hàng.

Phụ lục

Phân tích SWOT

- SWOT là viết tắt của Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội), và Threats (Nguy cơ). Phân tích này giúp đánh giá các yếu tố nội và ngoại vi của doanh nghiệp.
- Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, SWOT giúp xác định điểm mạnh như quy trình sản xuất hiệu quả, điểm yếu như thiếu nguồn lực tài chính, cơ hội như thị trường mở rộng, và nguy cơ như cạnh tranh khốc liệt.
- Việc phân tích SWOT giúp doanh nghiệp hiểu rõ về tình hình nội bộ và ngoại vi, từ đó xây dựng chiến lược phát triển phù hợp và tận dụng cơ hội, đối phó với thách thức trong quá trình chuyển đổi số sản xuất công nghiệp.

Hệ thống công nghệ trong nhà máy thông minh

- Hệ thống này bao gồm các công nghệ như đám mây, thực tế ảo/thực tế tăng cường, Internet vạn vật, bảo mật sản xuất, hệ thống thực - ảo hoá, và các công nghệ khác.
- Công nghệ trong nhà máy thông minh giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm.

Ví dụ thực tế

- File cung cấp ví dụ về việc áp dụng công nghệ trong thực tế như sử dụng đám mây, thực tế ảo/thực tế tăng cường, Internet vạn vật để cải thiện quy trình sản xuất và quản lý nhà máy thông minh.
- Các ví dụ này giúp minh họa cách thức áp dụng công nghệ vào sản xuất và quản lý hiệu quả, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh và nâng cao năng suất.
Phân tích SWOT, công nghệ trong nhà máy thông minh và ví dụ thực tế là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ về môi trường kinh doanh và áp dụng các giải pháp hiệu quả trong quá trình chuyển đổi số sản xuất công nghiệp. Chuyển đổi không chỉ triển khai các công nghệ mới. Chuyển đổi số công nghiệp là tìm kiếm các cải tiến thay đổi bước nhảy, đòi hỏi kiến trúc lại quá trình sản xuất kinh doanh và các hệ thống hiện có.

Đừng quên theo dõi SlimCRM để cập nhật những kiến thức hữu ích và xu hướng chuyển đổi số bạn nhé.

Nguồn: Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp dự án USAID LinkSME thực hiện

Viết bình luận

SlimCRM - phần mềm quản lý