5 mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo ngày, tháng, năm cho doanh nghiệp nhỏ

Thời gian đọc: 9 phút
Quản trịMẫu tài liệu
21/06/24 09:56:47 | Lượt xem: 1556
{SlimCRM} Mẫu báo cáo kết quả kinh doanhDownload Now
Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày, hàng tháng và hàng năm là những công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp nhỏ theo dõi hiệu suất và đánh giá tình hình tài chính của mình. Dưới đây là 5 mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo ngày, tháng và năm, được thiết kế đặc biệt cho doanh nghiệp nhỏ do SlimCRM tổng hợp.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là gì?

Báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là một văn bản tổ chức, doanh nghiệp tạo ra để thông báo về tình hình kinh doanh nội bộ của tổ chức đó. Báo cáo này bao gồm thông tin về hoạt động thu chi, lợi nhuận, thua lỗ trong quá trình kinh doanh. Mục đích của báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là cung cấp thông tin cho nhà quản lý và những người thành lập doanh nghiệp để họ có thể nắm bắt thông tin về tình hình tài chính và kinh doanh của tổ chức kịp thời.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là gì?
Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là gì?

Người lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ có thể khác nhau tùy thuộc vào cấu trúc tổ chức của tổ chức hoặc doanh nghiệp. Thông thường, người lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là:

 • Trưởng phòng tài chính kế toán.
 • Trưởng phòng sản xuất.
 • Trưởng phòng kinh doanh.

Do đó, người lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ là người đứng đầu một bộ phận trong công ty, tổ chức. Họ có trách nhiệm báo cáo kết quả kinh doanh của bộ phận mình hoặc cả doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào yêu cầu từ cấp trên.

Trưởng bộ phận là người chịu trách nhiệm trực tiếp dưới sự quản lý của những người đứng đầu tổ chức hoặc doanh nghiệp. Họ cũng là người quản lý cấp dưới trong bộ phận đó.

Vì vậy, trưởng bộ phận có thông tin chính xác nhất về hoạt động kinh doanh của bộ phận mình. Điều này cho phép họ lập báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ cho công ty một cách đầy đủ và chính xác nhất.

Lợi ích của mẫu báo cáo kết quả kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh giúp nhà quản trị trong doanh nghiệp xác định chi tiết các thông tin tài chính quan trọng của doanh nghiệp, bao gồm:

 • Xác định quy mô và cơ cấu tài sản hiện có mà doanh nghiệp đang sở hữu.
 • Đánh giá lãi, lỗ của doanh nghiệp trong kỳ kế toán và đảm bảo tính chính xác của các khoản lãi, lỗ.
 • Đánh giá khả năng tạo ra tiền mặt của doanh nghiệp.
 • Đánh giá cân đối hàng tồn kho.
 • Xác định điểm hòa vốn và cân đối tài sản một cách tối ưu.
 • Đánh giá khả năng tham gia vào các dự án đầu tư mới.

Đọc thêm:

1. Mẫu quản lý tài chính doanh nghiệp bằng excel mới nhất

2. 10+ mẫu Excel cho Marketing chuẩn quốc tế mọi Marketer đều cần!

3. 13 mẫu excel phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

4. Mẫu báo cáo quản trị bằng excel chuẩn mực cho doanh nghiệp

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh excel

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Dưới đây là danh mục tổng hợp các mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo ngày, tuần, tháng, năm bằng excel

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh thông tư 200 trên excel

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh thông tư 200 trên excel là một mẫu báo cáo tài chính được sử dụng để trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán cụ thể. Mẫu báo cáo này được quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh thông tư 200 trên excel bao gồm các nội dung chính sau:

 • Đầu trang: Bao gồm thông tin về tên doanh nghiệp, kỳ báo cáo, người lập báo cáo,...
 • Doanh thu: Bao gồm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính,...
 • Chi phí: Bao gồm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính,...
 • Lợi nhuận thuần: Là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí.
 • Lợi nhuận sau thuế: Là phần lợi nhuận thuần sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh thông tư 200 trên excel được sử dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,...

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ theo tháng

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ theo tháng hay mẫu báo cáo tình hình kinh doanh của công ty theo tháng là mẫu báo cáo tài chính được sử dụng để trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một tháng. Mẫu báo cáo này được sử dụng cho mục đích nội bộ của doanh nghiệp, để theo dõi tình hình kinh doanh của doanh nghiệp một cách thường xuyên.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ theo tháng bao gồm các nội dung chính tương tự như mẫu báo cáo kết quả kinh doanh thông tư 200 trên excel. Tuy nhiên, mẫu báo cáo này có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ excel theo tháng
Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ excel theo tháng

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ theo năm

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ bằng excel theo năm bao gồm các nội dung chính tương tự như mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ theo tháng. Tuy nhiên, mẫu báo cáo này có thể được tổng hợp lại để bao gồm kết quả kinh doanh của cả năm.

Mẫu đánh giá kết quả kinh doanh của công ty theo từng thời kỳ

Mẫu đánh giá kết quả kinh doanh của công ty theo từng thời kỳ là một mẫu báo cáo được sử dụng để đánh giá hiệu suất kinh doanh của từng nhân viên kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định. Mẫu báo cáo này thường được sử dụng để đánh giá kết quả kinh doanh theo quý, theo năm hoặc theo giai đoạn.

Mẫu đánh giá kết quả kinh doanh theo từng thời kỳ
Mẫu đánh giá kết quả kinh doanh theo từng thời kỳ

Mẫu báo cáo lãi lỗ hàng tháng và hàng năm

Mẫu báo cáo lãi lỗ hàng tháng là một tài liệu được sử dụng để theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một tháng. Mẫu báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng này bao gồm các chỉ tiêu tài chính chính của doanh nghiệp, chẳng hạn như doanh thu, chi phí, lợi nhuận,...

Tương tự, mẫu báo cáo lãi lỗ hàng năm là được sử dụng để trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm. Mẫu báo cáo này được sử dụng cho các mục đích nội bộ và bên ngoài của doanh nghiệp, chẳng hạn như báo cáo cho các cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan thuế, v.v.

Mẫu báo cáo lãi lỗ hàng tháng và hàng năm
Mẫu báo cáo lãi lỗ hàng tháng và hàng năm

 

Tải ngay các mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo ngày, tháng, năm cho doanh nghiệp nhỏ tại đây!

Tự động tạo báo cáo kết quả kinh doanh trên SlimCRM

Tự động tạo báo cáo trên SlimCRM
Tự động tạo báo cáo trên SlimCRM
Báo cáo kết quả kinh doanh tự động cập nhật theo thời gian thực
Báo cáo kết quả kinh doanh tự động cập nhật theo thời gian thực

So với việc làm mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ thủ công trên Word hay Excel, SlimCRM sẽ giúp tiết kiệm thời gian thông qua việc tự động hóa quá trình này. Cụ thể là bằng cách tự động tạo báo cáo kết quả kinh doanh theo thời gian thực. Điều này giúp nhân viên tiết kiệm thời gian và công sức tạo báo cáo mà cấp trên vẫn có thể theo dõi các số liệu kinh doanh như doanh thu, lợi nhuận, chi phí hay dòng tiền...

Đăng ký miễn phí để trải nghiệm full tính năng quản trị tài chính và lập báo cáo kinh doanh tự động trên SlimCRM!

Trên đây là bài viết 5 mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo ngày, tháng, năm cho doanh nghiệp nhỏ. Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những mẫu báo cáo kết quả kinh doanh phù hợp. Đừng quên theo dõi SlimCRM để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác nhé!

SlimCRM - phần mềm quản lý