Infographic

Thống kê quản lý dự án
Quản trị Bài viếtInfographic T5, 17/08/2023 - 12:21
Những nhà quản lý dự án giỏi luôn biết cách  sử dụng các kế hoạch và quy trình phù hợp để đảm bảo dự án đúng thời hạn và ngân sách. Rất nhiều trong số họ giám sát đồng thời nhiều dự án, chỉ đạo các nhóm làm việc qua các bộ phận để đạt được những cột mốc quan trọng đến khi dự án hoàn thành. Với sự hỗ trợ từ các khung làm việc và phần mềm quản lý...
thuhienk71nxo
Sales Bài viếtInfographic T7, 03/12/2022 - 12:55
Trong vòng 50 năm qua, các công ty sống hay chết đều phụ thuộc vào sức mạnh sales funnel của họ. Vậy sales funnel là gì? Xây dựng sales funnel như thế nào? Doanh nghiệp nhỏ nên làm gì để tối ưu sales funnel? Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết dưới đây. Sales Funnel là gì? Sales Funnel dịch ra tiếng Việt là phễu bán hàng. Đây là quá trình...
thanhhang
Mục tiêu SMART: Nguyên tắc đặt và 10 ví dụ thực tế dễ hiểu cho doanh nghiệp nhỏ
Quản trị Bài viếtInfographic T4, 06/07/2022 - 16:18
Mục tiêu SMART sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ của bạn đạt được các kết quả chiến lược. Về cơ bản, SMART là các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn. Trong bài này, chúng tôi sẽ đưa ra nguyên tắc đặt mục tiêu SMART kèm 10 ví dụ thực tế dễ hiểu trong doanh nghiệp nhỏ. Theo Trung tâm Hiệu quả Quản lý & Tổ...
quantri