Ma trận quản lý thời gian Eisenhower dành cho Sales và Marketing

Thời gian đọc: 1 phút
SalesEbook
02/04/23 08:31:03 | Lượt xem: 122
Ma trận quản lý thời gian Eisenhower dành cho Sales và MarketingDownload Now

(CLICK TẢI NGAY EBOOK)

Tăng 150% hiệu suất công việc với ma trận quản lý thời gian Eisenhower như thế nào? Ma trận Eisenhower giúp đội Sales và Marketing cải thiện năng suất bằng cách dạy họ sắp xếp thứ tự ưu tiên tốt hơn. Kỹ thuật này giúp họ biết được hoạt động nào đáng để bỏ thời gian và nỗ lực, còn hoạt động nào không. Trong một thế giới mà tất cả chúng ta đều hối hả theo kịp lịch trình của mình, đó là một kỹ năng vô giá.

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower dành cho Sales và Marketing

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower dành cho Sales và Marketing

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower dành cho Sales và Marketing

Áp dụng ma trận quản lý thời gian Eisenhower cho công việc

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower dành cho Sales và Marketing

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower dành cho Sales và Marketing

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower dành cho Sales và Marketing

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower dành cho Sales và Marketing

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower dành cho Sales và Marketing

Các bước tăng hiệu suất công việc với ma trận quản lý thời gian Eisenhower

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower dành cho Sales và Marketing

Công cụ tăng hiệu suất làm việc

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower dành cho Sales và Marketing

Ma trận quản lý thời gian Eisenhower dành cho Sales và Marketing

Tổng hợp và biên soạn: SlimCRM

 

SlimCRM - phần mềm quản lý

Xem thêm cùng chủ đề