Online Community Building - Bản kế hoạch chi tiết xây dựng cộng đồng cho doanh nghiệp

Thời gian đọc: 2 phút
Tăng trưởngEbook
30/09/23 23:44:36 | Lượt xem: 127
Online Community Building - Xây dựng cộng đồng cho doanh nghiệpDownload Now

(CLICK TẢI NGAY)

Mục đích và lợi ích của việc xây dựng Cộng đồng

Online Community Building - Bản kế hoạch chi tiết xây dựng cộng đồng Facebook cho doanh nghiệp

Cộng đồng theo sở thích

 • Xây dựng danh tiếng, từ đó tạo sự tín nhiệm về công ty, sản phẩm ( biết > tin > mua )
 • Tạo ra cộng đồng khách hàng tiềm năng
 • Nó có thể thêm một lớp giá trị khác cho sản phẩm của bạn

Cộng đồng khách hàng

 • Giúp người dùng kết nối với nhau: Nhận tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác, quảng bá sản phẩm / dịch vụ
 • Tận dụng vào đối tượng khách hàng tham gia nhiều nhất của bạn (để bán hàng, bán chéo)
 • Nghiên cứu về nhu cầu của khách hàng, thông qua quan sát hành vi hoặc câu hỏi trực tiếp

Các nền tảng xây dựng Cộng đồng

Online Community Building - Bản kế hoạch chi tiết xây dựng cộng đồng Facebook cho doanh nghiệp

Lộ trình xây dựng Cộng đồng

Online Community Building - Bản kế hoạch chi tiết xây dựng cộng đồng Facebook cho doanh nghiệp

Kế hoạch chi tiết xây dựng Cộng đồng Facebook

Online Community Building - Bản kế hoạch chi tiết xây dựng cộng đồng Facebook cho doanh nghiệp

Online Community Building - Bản kế hoạch chi tiết xây dựng cộng đồng Facebook cho doanh nghiệp

Online Community Building - Bản kế hoạch chi tiết xây dựng cộng đồng Facebook cho doanh nghiệp

Online Community Building - Bản kế hoạch chi tiết xây dựng cộng đồng Facebook cho doanh nghiệp

Online Community Building - Bản kế hoạch chi tiết xây dựng cộng đồng Facebook cho doanh nghiệp

Định giá và khai thác Cộng đồng Facebook

Các yếu tố để định giá Cộng đồng Facebook

 • Quy mô nhóm (số lượng thành viên)
 • Số lượng thành viên tích cực
 • Tỷ lệ chuyển đổi
 • Sự liên quan (chủ đề - nhà cửa, xe hơi, phim ảnh, v.v.)
 • Địa điểm (vị trí địa lý của các thành viên)
 • v.v.

Cách khai thác kiếm tiền từ Cộng đồng Facebook

Online Community Building - Bản kế hoạch chi tiết xây dựng cộng đồng Facebook cho doanh nghiệp

Công cụ hỗ trợ xây dựng Cộng đồng Facebook

Online Community Building - Bản kế hoạch chi tiết xây dựng cộng đồng Facebook cho doanh nghiệp

Các lưu ý khi xây dựng Cộng đồng Facebook

 • Cân bằng giữa công cụ, đối tượng và đội ngũ quản lý
 • 10% thành viên tích cực tương tác = Thành công
 • Tiền không phải lúc nào cũng là động lực tốt nhất để tham gia
 • Tạo nội dụng độc quyền trên nhóm của bạn
 • Tham gia cộng đồng linh hoạt, thuận tiện ngay cả trên mobile
 • Tập trung tạo trải nghiệm tốt cho người dùng chứ không phải là các nội dung hay giao dịch
 • Kết nối chiến lược xây dựng cộng đồng với mục tiêu kinh doanh

Phân loại thành viên trong Cộng đồng Facebook

Online Community Building - Bản kế hoạch chi tiết xây dựng cộng đồng Facebook cho doanh nghiệp

Tổng hợp và biên soạn: SlimCRM

SlimCRM - phần mềm quản lý

Xem thêm cùng chủ đề