Mô hình phễu chăm sóc khách hàng từ Wishpond - Trang web Bất động sản hàng đầu tại Mỹ

Quản trịBài viết
26/10/21 07:12:07 | Lượt xem: 29
Thời gian đọc: 1 min

Có 02 điểm nổi bật ở mô hình phễu này:

mô hình chăm sóc khách hàng

Sử dụng 02 Landing Page

  • Một landing page đầu để đưa thông tin dự án, phân bố các Call To Action với mục đích khuyến khích khách hàng để lại thông tin.
  • Landing Page ở giai đoạn sau, nội dung không nhiều thay đổi nhưng giảm bớt Call To Action => Cập nhật thông tin cho khách

Phân cấp hành động khách hàng thành 03 loại:

  • Quan tâm đến dự án, muốn hẹn gặp mặt luôn
  • Quan tâm đến dự án, chưa muốn hẹn nhưng muốn nhận được nhiều thông tin hơn nữa về dự án. 
  • Quan tâm đến tên tuổi của bạn (chủ đầu tư, ...) và muốn cập nhật thông tin bất động sản từ bên bạn.

Nếu khách thoát trang ngay mà không để lại thông tin gì, công ty sẽ sử dụng Remarketing qua facebook và google. Trường hợp khách tiếp tục quan tâm sẽ đi đến Landing page giai đoạn sau. 

Nguồn: Cộng đồng marketing bất động sản Việt Nam 

 
SlimCRM - phần mềm quản lý

Xem thêm cùng chủ đề