UX là gì? Vì sao cần tối ưu trải nghiệm người dùng cho Website

Trải nghiệm người dùng cụ thể với từng người không giống nhau, nó phụ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người trong quá trình thao tác trên internet. Sẽ rất khó để tạo ra một thiết kế trải nghiệm người dùng hoàn hảo. Việc này đòi hỏi một quá trình nghiên cứu chuyên sâu và những quyết định xử lý hết sức thông minh của designer. Vậy chính xác, UX – trải nghiệm người dùng là gì?

Infographic sau đây sẽ cho bạn những thông tin cơ bản nhất về UX và những yếu tố cơ bản để có một website thân thiện với người dùng. 

Hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'UX 101 UX là gì? Trai nghiệm của người dùng với một hệ thống vÍ du: Website,úng dung mobile Bao gom sự tương tác qua lại giữa người dùng- máy tính UX là cách goi thể hiện diện mao của một dich vu được hình thành từ quan điem người dùng Vê cơ bản nó tao ra sự tương tác giữa người dùng với úng dụng moblie và website tucă 2 phan giao diện và chức năng trên quan điem người dùng'Hình ảnh có thể có: màn hìnhKhông có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Hình ảnh có thể có: văn bảnHình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'THUONG HIEU ĐƯợC BINH CHON CÓ TRAI NGHIEM NGUờI DUNG TŐT NHAT DiSNEy Google Apple Disney Google Coca-Cola Microsoft SONY Mercedes Benz IKEA IK Coca Cola amazon Sony Ikea BMW VL Amazon Louis Vuitton'

Nguồn: JamStack VietNam

Bình luận