5+ mẫu báo cáo tài chính excel đơn giản cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Thời gian đọc: 12 phút
Quản trịEbookMẫu tài liệu
21/06/24 09:42:09 | Lượt xem: 1045
{SlimCRM} Mẫu báo cáo tài chínhDownload Now
Mẫu báo cáo tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mẫu báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong quá trình quản lý tài chính của một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc sử dụng Excel để tạo mẫu báo cáo tài chính đơn giản là một cách tiện lợi và hiệu quả để theo dõi và phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Dưới đây là bài viết về mẫu báo cáo tài chính Excel đơn giản cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do SlimCRM tổng hợp.

Hiểu đúng về mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

Mẫu báo cáo tài chính là gì?
Mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp là gì?

Theo quy định của Khoản 1, Điều 3 trong Luật Kế toán số 88/2015/QH13:

"Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán."

Mục đích

Mục đích chính của việc lập báo cáo tài chính là cung cấp thông tin toàn diện về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài sản của một đơn vị kinh doanh. Báo cáo tài chính giúp người sử dụng thông tin (như cổ đông, nhà đầu tư, ngân hàng, cơ quan quản lý và công chúng) có cái nhìn rõ ràng về hiệu quả hoạt động và tình hình tài chính của đơn vị. Từ đó họ có thể đưa ra quyết định đúng đắn về đầu tư, vay vốn, đánh giá hiệu suất và định giá doanh nghiệp. 

Báo cáo tài chính cũng đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi và kiểm soát tài chính, đảm bảo tính minh bạch và trung thực trong hoạt động kinh doanh.

Đối tượng sử dụng

Hệ thống báo cáo tài chính năm áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Báo cáo tài chính năm phải được lập theo dạng đầy đủ.

Còn đối với báo cáo tài chính giữa niên độ áp dụng cho:

 • Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần chi phối, đơn vị có lợi ích công chúng.
 • Các doanh nghiệp khác không thuộc đối tượng lập báo cáo tài chính năm được khuyến khích lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (không bắt buộc).

Báo cáo tài chính giữa niên độ có thể được lập dưới dạng đầy đủ hoặc tóm lược. Quyết định về loại báo cáo tài chính giữa niên độ (đầy đủ hay tóm lược) là trách nhiệm của chủ sở hữu đơn vị, trừ khi vi phạm quy định của pháp luật áp dụng cho đơn vị đó.

Xem thêm: 

1. Mẫu kế hoạch tài chính bằng excel cho doanh nghiệp

2. Mẫu quy chế tài chính chuẩn mực cho doanh nghiệp 2024

3. Mẫu báo cáo quản trị bằng excel chuẩn mực cho doanh nghiệp

4. 10+ mẫu báo cáo doanh thu, chi phí theo ngày, tháng, năm chuyên nghiệp

Cách lập báo cáo tài chính trên excel

Lập báo cáo tài chính trên Excel là một cách đơn giản và hiệu quả để doanh nghiệp tổng hợp và phân tích thông tin tài chính của mình. Excel cung cấp nhiều công cụ và hàm giúp doanh nghiệp dễ dàng nhập liệu, tính toán và trình bày báo cáo tài chính.

Các bước lập mẫu báo cáo tài chính đơn giản trên Excel

Để lập báo cáo tài chính trên Excel, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị dữ liệu

Bước đầu tiên là chuẩn bị dữ liệu cần thiết để lập báo cáo tài chính. Dữ liệu này bao gồm các thông tin về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, lợi nhuận,...

Dữ liệu có thể được lấy từ các nguồn sau:

 • Sổ sách kế toán: Đây là nguồn dữ liệu chính để lập báo cáo tài chính.
 • Hồ sơ kế toán: Hồ sơ kế toán bao gồm các chứng từ, hóa đơn,... liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nguồn thông tin bên ngoài: Các nguồn thông tin bên ngoài như báo cáo tài chính của các doanh nghiệp khác, báo cáo của các tổ chức tài chính,... có thể được sử dụng để tham khảo.
 1. Nhập liệu

Sau khi chuẩn bị dữ liệu, doanh nghiệp cần nhập liệu vào Excel. Dữ liệu cần được nhập vào các cột và hàng phù hợp.

 1. Tính toán

Excel cung cấp nhiều công cụ và hàm giúp doanh nghiệp tính toán các chỉ tiêu tài chính. Các công cụ và hàm này có thể được sử dụng để tính toán các chỉ tiêu như giá vốn hàng bán, doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế,...

 1. Trình bày báo cáo

Sau khi tính toán các chỉ tiêu tài chính, doanh nghiệp cần trình bày báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo tài chính cần được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và có tính thuyết phục.

Một số lưu ý khi lập báo cáo tài chính trên Excel

Khi lập báo cáo tài chính trên Excel, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Sử dụng các công thức chính xác: Các công thức sử dụng để tính toán các chỉ tiêu tài chính cần chính xác để đảm bảo tính chính xác của báo cáo tài chính.
 • Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu: Doanh nghiệp cần kiểm tra tính chính xác của dữ liệu trước khi nhập liệu vào Excel.
 • Trình bày báo cáo rõ ràng, dễ hiểu: Báo cáo tài chính cần được trình bày rõ ràng, dễ hiểu để người đọc có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin.

Các loại báo cáo tài chính mẫu phổ biến 

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 thường bao gồm những danh mục sau:

Mẫu bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một bản báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán được lập theo nguyên tắc cân đối, nghĩa là tổng tài sản luôn bằng tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Bảng cân đối kế toán theo Thông tư 200 gồm 2 phần:

 • Phần I: Tài sản
 • Phần II: Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
Mẫu bảng cân đối kế toán
Mẫu bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh là một bản báo cáo tổng hợp về tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo kết quả kinh doanh được lập theo nguyên tắc thu chi, nghĩa là tổng doanh thu luôn bằng tổng chi phí.

Báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200 gồm 3 phần:

 • Phần I: Doanh thu và thu nhập khác
 • Phần II: Chi phí sản xuất, kinh doanh và chi phí khác
 • Phần III: Lợi nhuận sau thuế và các khoản khác
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tt200
Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tt200

Tải ngay: 5 mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo ngày, tháng, năm cho doanh nghiệp nhỏ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bản báo cáo tổng hợp về các luồng tiền vào và ra của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo nguyên tắc phân loại theo nguồn gốc phát sinh, bao gồm:

 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
 • Dòng tiền từ hoạt động đầu tư
 • Dòng tiền từ hoạt động tài chính
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tải ngay Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và gián tiếp theo tt200 kèm ví dụ

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu

Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu là một bản báo cáo tổng hợp về các biến động của vốn chủ sở hữu trong một kỳ kế toán. Báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu được lập theo nguyên tắc bù trừ, nghĩa là số cuối kỳ luôn bằng số đầu kỳ cộng với các khoản tăng và trừ.

Biên bản phân tích báo cáo tài chính

Biên bản phân tích báo cáo tài chính là một bản báo cáo được lập ra nhằm phân tích, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Biên bản phân tích báo cáo tài chính thường bao gồm các nội dung sau:

 • Phân tích tình hình tài sản
 • Phân tích tình hình nợ phải trả
 • Phân tích tình hình vốn chủ sở hữu
 • Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh

Đừng bỏ qua: 13 mẫu excel phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính là một bản báo cáo giải thích, bổ sung cho các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính thường bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin chung về doanh nghiệp
 • Thông tin về chính sách kế toán áp dụng
 • Thông tin về các khoản mục trên báo cáo tài chính
 • Thông tin khác
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính
Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính

Tải mẫu báo cáo tài chính excel và word mới nhất cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tổng hợp mẫu báo cáo tài chính mới nhất
Tổng hợp mẫu báo cáo tài chính mới nhất

Dưới đây là các mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 năm 2014 mới nhất. File mẫu bao gồm các tài liệu (cả bản word và excel):

 • Mẫu báo cáo tài chính năm (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bản thuyết minh báo cáo tài chính).
 • Mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ (bảng cân đối kế toán giữa niên độ, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ và bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc).
 • Mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ tóm lược.

Tải ngay các mẫu báo cáo tài chính tại đây!

Tạo báo cáo tự động trên SlimCRM

Báo cáo tự động trên SimCRM
Báo cáo tự động trên SimCRM
Báo cáo tự động trên SlimCRM
Báo cáo tự động trên SlimCRM

So với việc làm mẫu báo cáo tài chính thủ công trên Word hay Excel, SlimCRM đã được thiết kế để tối ưu quản lý tài chính và dòng tiền cho doanh nghiệp. Chỉ với vài click, SlimCRM có thể tự động tạo báo cáo tài chính theo thời gian thực. Điều này giúp tiết kiệm thời gian làm việc của nhân viên lên tới 2 giờ đồng hồ mà sếp vẫn nắm rõ tình hình tài chính doanh nghiệp bất cứ lúc nào. Hãy trải nghiệm phần mềm miễn phí để có đánh giá chính xác nhất bạn nhé!

Trên đây là bài viết 5+ mẫu báo cáo tài chính đơn giản cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hy vọng bạn đã cập nhật được mẫu báo cáo tài chính bản word và excel mới nhất thông qua bài viết này. Đừng quên ủng đội ngũ SlimCRM bằng cách chia sẻ và theo dõi để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác nhé!

 

SlimCRM - phần mềm quản lý