10+ mẫu báo cáo doanh thu, chi phí theo ngày, tháng, năm chuyên nghiệp

Thời gian đọc: 9 phút
Quản trịMẫu tài liệu
23/07/24 20:36:29 | Lượt xem: 5092
{SlimCRM} Mẫu báo cáo doanh thu chi phíDownload Now
Mẫu báo cáo doanh thu chi phí

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí là một phần quan trọng trong quản lý kinh doanh của một công ty hay tổ chức. Bằng cách theo dõi và phân tích số liệu này, chúng ta có thể đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh và đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp. Dưới đây là 10 mẫu báo cáo doanh thu và chi phí theo ngày, tháng và năm, được SlimCRM tổng hợp để hỗ trợ quá trình quản lý và phân tích tài chính.

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí là gì?

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí là tài liệu nhằm ghi nhận và phân tích thông tin liên quan đến doanh thu và chi phí của một doanh nghiệp hoặc tổ chức trong một khoảng thời gian cụ thể. Mẫu báo cáo này thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất tài chính của doanh nghiệp và cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính.

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí là gì?
Mẫu báo cáo doanh thu chi phí là gì?

Một mẫu báo cáo thu chi thông thường bao gồm các thông tin sau:

 • Doanh thu: Bao gồm các khoản thu nhập từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Doanh thu có thể được phân loại theo sản phẩm, dịch vụ, kênh bán hàng, hoặc bất kỳ phân loại nào khác phù hợp với doanh nghiệp.
 • Chi phí hàng bán: Đây là các chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Bao gồm chi phí nguyên vật liệu, lao động trực tiếp, chi phí sản xuất và các loại chi phí khác có liên quan.
 • Chi phí hoạt động: Bao gồm các chi phí không trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Bao gồm chi phí quản lý, chi phí marketing, chi phí bán hàng, chi phí hành chính và các loại chi phí khác có liên quan.
 • Lợi nhuận gộp: Đây là sự khác biệt giữa doanh thu và chi phí hàng bán. Nó thể hiện khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.
 • Lợi nhuận ròng: Đây là sự khác biệt giữa doanh thu và tổng chi phí (bao gồm cả chi phí hoạt động). Nó thể hiện lợi nhuận cuối cùng của doanh nghiệp sau khi xem xét tất cả các khoản chi phí.

Đừng bỏ qua:

1. Mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp chuẩn mực bằng excel

2. Kế hoạch kinh doanh mẫu chi tiết cho 7 lĩnh vực năm 2024

3. Mẫu báo cáo quản trị bằng excel cho tất cả phòng ban

4. Các bảng thu chi cho doanh nghiệp

Lợi ích của mẫu báo cáo thu chi với doanh nghiệp

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nhà quản trị trong doanh nghiệp trong việc:

 • Cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính quan trọng của doanh nghiệp, bao gồm quy mô và cấu trúc tài sản hiện có mà doanh nghiệp sở hữu.
 • Đánh giá hiệu quả kinh doanh và đảm bảo tính chính xác của thông tin lãi, lỗ.
 • Đánh giá khả năng tạo dòng tiền cho doanh nghiệp.
 • Đánh giá sự cân đối của hàng tồn kho.
 • Xác định điểm hòa vốn và tối ưu hóa cân đối tài sản.
 • Đánh giá khả năng tham gia vào các dự án đầu tư mới.

Đọc thêm:

1. Mẫu quản lý tài chính doanh nghiệp bằng excel mới nhất

2. Mẫu kế hoạch bán hàng và theo dõi cơ hội cho sales 2023!

10+ mẫu báo cáo doanh thu chi phí chuẩn mực cho doanh nghiệp

Danh sách tổng hợp các mẫu báo cáo thu chi tài chính theo ngày, tháng, năm được SlimCRM tổng hợp từ nhiều nguồn bao gồm: 

Bảng báo cáo doanh thu theo chi nhánh

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí bằng excel này cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh của từng chi nhánh, bao gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Từ đó, nhà quản lý có thể nắm bắt được xu hướng kinh doanh của từng chi nhánh, xác định các điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội, thách thức của từng chi nhánh.

Báo cáo doanh thu theo chi nhánh
Báo cáo doanh thu theo chi nhánh

Báo cáo doanh thu theo từng tiêu chí

Báo cáo doanh thu phân theo nhiều tiêu chí là loại báo cáo được lập ra để tổng hợp doanh thu theo nhiều tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như:

 • Thời gian: Ngày, tháng, quý, năm
 • Chi nhánh: Tên chi nhánh
 • Sản phẩm/dịch vụ: Tên sản phẩm/dịch vụ
 • Khách hàng: Tên khách hàng
 • Nhân viên: Tên nhân viên
Báo cáo doanh thu chi phí theo từng tiêu chí
Báo cáo doanh thu chi phí theo từng tiêu chí 

Mẫu báo cáo doanh thu cuối tháng

Mẫu báo cáo doanh thu cuối tháng là loại báo cáo được lập ra để tổng hợp doanh thu của một tháng. Mẫu báo cáo này thường bao gồm các thông tin sau:

 • Doanh thu: Doanh thu thuần, doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ,...
 • Chi phí: Chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí bán hàng, chi phí quản lý,...
 • Lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế,...
 • Dự báo bán hàng
 • Thực tế so với kế hoạch
Báo cáo doanh thu theo tháng bằng excel
Báo cáo doanh thu theo tháng file excel

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí theo ngày

Mẫu báo cáo thu chi theo ngày là một công cụ quan trọng giúp nhà quản lý theo dõi tình hình kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Báo cáo thu chi theo ngày thường bao gồm các thông tin như:

 • Ngày: Ngày thực hiện báo cáo
 • Doanh thu: Tổng doanh thu thu được trong ngày
 • Chi phí: Tổng chi phí phát sinh trong ngày
 • Lợi nhuận: Chênh lệch giữa doanh thu và chi phí

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí hàng tháng

Mẫu báo cáo thu chi hàng tháng excel  loại báo cáo giúp doanh nghiệp tổng hợp doanh thu và chi phí của một tháng. Mẫu báo cáo này thường bao gồm các thông tin như tháng, doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Với mẫu báo cáo doanh thu chi phí hàng tháng, nhà quản lý có thể nắm bắt được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong từng tháng, từ đó có những điều chỉnh phù hợp để đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hàng tháng.

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí theo quý

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí theo quý là loại báo cáo được lập ra để tổng hợp doanh thu và chi phí của một quý. Mẫu báo cáo này thường bao gồm các thông tin sau:

 • Quý: Quý 1, Quý 2, Quý 3, Quý 4
 • Doanh thu: Doanh thu thuần, doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ,...
 • Chi phí: Chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí bán hàng, chi phí quản lý,...
 • Lợi nhuận: Lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế,...

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí theo năm

Mẫu báo cáo doanh thu chi phí theo năm dùng cho các mục đích sau:

 • Nắm bắt tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong một năm: Mẫu báo cáo này cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Từ đó, nhà quản lý có thể nắm bắt được xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp, xác định các điểm mạnh, điểm yếu và cơ hội, thách thức của doanh nghiệp.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Mẫu báo cáo này giúp nhà quản lý đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, so sánh doanh thu, chi phí và lợi nhuận của các năm trước để xác định mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo: Mẫu báo cáo này là cơ sở để nhà quản lý lập kế hoạch kinh doanh cho năm tiếp theo, đưa ra mục tiêu doanh thu, chi phí và lợi nhuận cho năm tiếp theo.
Mẫu báo cáo doanh thu chi phí mới nhất
Mẫu báo cáo doanh thu chi phí mới nhất

Tải ngay các mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo ngày, tháng, năm cho doanh nghiệp nhỏ tại đây!

Tự động tạo báo cáo thu chi trên SlimCRM

Báo cáo doanh thu chi phí tự động trên SlimCRM
Báo cáo doanh thu chi phí tự động trên SlimCRM​​​
Theo dõi báo cáo thu chi theo thời gian thực
Theo dõi báo cáo thu chi theo thời gian thực

Thay vì thực hiện mẫu báo cáo doanh thu chi phí thủ công trên Word hoặc Excel, SlimCRM mang lại lợi ích về tiết kiệm thời gian thông qua tự động hóa quy trình này. Cụ thể, nó tự động tạo báo cáo doanh thu, chi phí theo thời gian thực. Điều này giúp nhân viên tiết kiệm thời gian và công sức trong việc tạo báo cáo, trong khi vẫn cho phép cấp trên theo dõi các số liệu kinh doanh quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, chi phí và dòng tiền một cách dễ dàng bất cứ lúc nào. Mời bạn tự mình trải nghiệm phần mềm SlimCRM tại đây để có đánh giá khách quan nhất!

Trên đây là bài viết 10+ mẫu báo cáo doanh thu, chi phí theo ngày, tháng, năm chuyên nghiệp. Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những mẫu báo cáo doanh thu, chi phí phù hợp. Hãy theo dõi SlimCRM để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác trong các bài viết tiếp theo nhé!

SlimCRM - phần mềm quản lý