[Free] Mẫu kế hoạch tài chính bằng excel chuẩn mực cho doanh nghiệp

Thời gian đọc: 15 phút
Quản trịEbookMẫu tài liệu
23/07/24 20:27:14 | Lượt xem: 5617
{SlimCRM} Mẫu kế hoạch tài chính bằng excel cho doanh nghiệpDownload Now
Mẫu kế hoạch tài chính bằng excel cho doanh nghiệp

Kế hoạch tài chính là một phần quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp. Nó giúp xác định các mục tiêu tài chính, kế hoạch thu chi và các biện pháp để đạt được mục tiêu đó. Trong bài viết này, SlimCRM sẽ cung cấp các mẫu kế hoạch tài chính bằng excel chuẩn mực cho doanh nghiệp.

Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp là gì?

Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp (hoặc đơn giản là lập kế hoạch dòng tiền) là quá trình xác định các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp và xây dựng các chiến lược, chính sách tài chính để đạt được các mục tiêu đó. Kế hoạch tài chính doanh nghiệp bao gồm các nội dung chính sau:

 • Mục tiêu tài chính

Mục tiêu tài chính là những kết quả tài chính mà doanh nghiệp mong muốn đạt được trong một khoảng thời gian nhất định. Mục tiêu tài chính có thể bao gồm các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, dòng tiền,...

 • Các nguồn lực tài chính

Các nguồn lực tài chính của doanh nghiệp bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn lực khác. Doanh nghiệp cần xác định được các nguồn lực tài chính sẵn có và các nguồn lực cần huy động để thực hiện kế hoạch tài chính.

 • Các chiến lược, chính sách tài chính

Các chiến lược tài chính, chính sách tài chính là những biện pháp cụ thể mà doanh nghiệp sẽ thực hiện để đạt được các mục tiêu tài chính. Các chiến lược, chính sách tài chính có thể bao gồm các chiến lược về quản lý vốn, quản lý dòng tiền, quản lý chi phí,...Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp là một công việc quan trọng, giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tài chính và đảm bảo sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm:

1. 13 mẫu excel phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp đơn giản cho SMEs

2. Mẫu báo cáo tài chính bằng excel cho SMEs

3. Mẫu quy chế tài chính doanh nghiệp

4. Mẫu báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo ngày/tháng/năm

5. Các bảng theo dõi thu chi cho doanh nghiệp

Ví dụ về kế hoạch tài chính

Ví dụ về kế hoạch tài chính ngắn hạn

Kế hoạch tài chính ngắn hạn thường được lập cho thời hạn dưới 1 năm, thường là 1 năm hoặc 6 tháng. Kế hoạch tài chính ngắn hạn thường tập trung vào việc xác định các mục tiêu tài chính và các nguồn lực tài chính cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó.

Dưới đây là một ví dụ về kế hoạch tài chính ngắn hạn của một doanh nghiệp nhỏ:

Mục tiêu tài chính

 • Doanh thu: 5 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 500 triệu đồng

Các nguồn lực tài chính

 • Vốn chủ sở hữu: 2 tỷ đồng
 • Vốn vay: 3 tỷ đồng

Các chiến lược, chính sách tài chính

 • Chiến lược marketing: Mở rộng thị trường tại khu vực thành phố.
 • Chiến lược sản xuất: Tăng cường sản xuất sản phẩm mới.

Thực hiện kế hoạch tài chính

 • Doanh nghiệp sẽ thực hiện kế hoạch tài chính trong vòng 6 tháng.
 • Doanh nghiệp sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch tài chính cho phù hợp với tình hình thực tế.

Giám sát và đánh giá kế hoạch tài chính

 • Doanh nghiệp sẽ giám sát và đánh giá kế hoạch tài chính một cách thường xuyên.
 • Doanh nghiệp sẽ sử dụng các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch tài chính.

Ví dụ về kế hoạch tài chính dài hạn

Kế hoạch tài chính dài hạn thường được lập cho thời hạn trên 1 năm, thường là 3 năm, 5 năm hoặc 10 năm. Kế hoạch tài chính dài hạn thường tập trung vào việc xác định các mục tiêu tài chính, các chiến lược, chính sách tài chính và các nguồn lực tài chính cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó.

Dưới đây là một ví dụ về kế hoạch tài chính dài hạn của một doanh nghiệp nhỏ:

Mục tiêu tài chính

 • Doanh thu: 15 tỷ đồng
 • Lợi nhuận trước thuế: 2 tỷ đồng

Các nguồn lực tài chính

 • Vốn chủ sở hữu: 5 tỷ đồng
 • Vốn vay: 10 tỷ đồng

Các chiến lược, chính sách tài chính

 • Chiến lược marketing: Mở rộng thị trường ra cả nước.
 • Chiến lược sản xuất: Mở rộng quy mô nhà máy.

Thực hiện kế hoạch tài chính

 • Doanh nghiệp sẽ thực hiện kế hoạch tài chính trong vòng 5 năm.
 • Doanh nghiệp sẽ thường xuyên theo dõi, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch tài chính cho phù hợp với tình hình thực tế.

Giám sát và đánh giá kế hoạch tài chính

 • Doanh nghiệp sẽ giám sát và đánh giá kế hoạch tài chính một cách thường xuyên.
 • Doanh nghiệp sẽ sử dụng các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch tài chính.

Vai trò của mẫu kế hoạch tài chính

Thông thường, sau khi xác định tầm nhìn và mục tiêu, một công ty sẽ lập một kế hoạch tài chính tổng quát. Sau đó, sẽ có các kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn ngắn hạn hoặc dài hạn, ví dụ như 3 năm và 5 năm. Mẫu kế hoạch tài chính hay mẫu lập kế hoạch dòng tiền sẽ chi tiết từng hoạt động, tài nguyên, thiết bị và vật liệu cần thiết để đạt được mục tiêu, cùng với các khung thời gian tương ứng.

Vai trò của mẫu kế hoạch tài chính
Vai trò của mẫu kế hoạch tài chính

Việc lập kế hoạch tài chính bao gồm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đầu tiên, phải đánh giá môi trường kinh doanh hiện tại. Tiếp theo, xác nhận lại tầm nhìn và mục tiêu kinh doanh. Sau đó, định rõ các loại tài nguyên cần thiết để đạt được mục tiêu đó. Tiếp theo là định lượng tài nguyên, bao gồm nhân công, thiết bị và vật liệu. Sau đó, tính tổng chi phí cho mỗi loại tài nguyên. Từ đó, tạo ra bản tóm tắt chi phí để lập ngân sách. Cuối cùng, phải xác định và đối mặt với bất kỳ rủi ro hay vấn đề nào có thể ảnh hưởng đến ngân sách đã được thiết lập.

Việc lập kế hoạch này rất quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ tổ chức nào. Nó mang lại một cơ sở vững chắc cho kế hoạch kinh doanh, đồng thời đánh giá tính khả thi của các mục tiêu từ góc nhìn tài chính. Nó cũng giúp Giám đốc điều hành đặt ra các mục tiêu tài chính cho tổ chức và xác định mức thưởng cho nhân viên khi đạt được các mục tiêu và chỉ số hiệu suất, trong phạm vi ngân sách đã được đề ra.

Đọc thêm: 

Bản kế hoạch kinh doanh mẫu và kế hoạch tài chính mẫu cho Startup

Mẫu kế hoạch tổ chức sự kiện đầy đủ, chi tiết nhất bằng excel

Thông tin quan trọng trong bản kế hoạch tài chính

Những thông tin quan trọng trong kế hoạch tài chính
Những thông tin quan trọng trong kế hoạch tài chính

Phân tích lãi lỗ

Một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính là phân tích kết quả hoạt động để hiểu cách doanh nghiệp của bạn tạo ra lợi nhuận hoặc gặp thiệt hại trong một khoảng thời gian nhất định. Bạn cần tạo một bảng ghi chép chi tiết về doanh thu và các chi phí, sau đó tính tổng lợi nhuận hoặc thiệt hại cuối cùng.

Báo cáo dòng tiền

Báo cáo dòng tiền giúp giải thích số tiền doanh nghiệp của bạn thu về, chi trả và số dư tiền cuối kỳ. Thông thường, báo cáo này được tổng hợp theo từng tháng trong một khoảng thời gian nhất định.

Bảng cân đối kế toán

Sổ cân đối tài khoản cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời điểm cụ thể. Nó cho biết hoạt động kinh doanh của công ty như thế nào, số tiền mặt trong tài khoản ngân hàng, số tiền khách hàng nợ và số tiền bạn nợ nhà cung cấp.

Dự báo doanh thu bán hàng

Dự báo doanh thu là việc ước tính và dự đoán doanh số bán hàng của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định (thường là từ 1 đến 3 năm). Dự báo doanh thu là một phần quan trọng trong kế hoạch tài chính, đặc biệt khi liên quan đến việc vay vốn hoặc thu hút nhà đầu tư. Đảm bảo thực hiện dự báo doanh thu thường xuyên và xem nó như một phần không thể thiếu của quy trình lập kế hoạch tài chính.

Tổng hợp mẫu kế hoạch tài chính bằng excel

Dưới đây là tổng hợp các mẫu kế hoạch tài chính excel do SlimCRM tổng hợp. Tài liệu bao gồm:

Mẫu bản kế hoạch kinh doanh kèm kế hoạch tài chính mẫu đơn giản

Mẫu bản kế hoạch kinh doanh kèm kế hoạch tài chính mẫu đơn giản là một tài liệu tổng hợp bao gồm cả kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính. Mẫu này thường được sử dụng cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc các dự án kinh doanh khởi nghiệp.

Nội dung của mẫu này bao gồm:

 • Thông tin về doanh nghiệp: Mô tả về lịch sử, sứ mệnh, và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
 • Phân tích thị trường: Xác định đối tượng khách hàng, nhu cầu thị trường, và phân tích đối thủ cạnh tranh.
 • Chiến lược kinh doanh: Mô tả chiến lược tiếp cận thị trường và các ưu điểm cạnh tranh.
 • Kế hoạch tài chính: Tổng hợp về nguồn thu nhập, chi phí, lợi nhuận dự kiến, và dòng tiền.

Tải Mẫu bản kế hoạch kinh doanh tại đây!

Mẫu kế hoạch tài chính cho Startup

Mẫu lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp cho startup ;là công cụ hỗ trợ startup xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết để thu hút đầu tư và quản lý nguồn lực. Nội dung của kế hoạch tài chính mẫu cho startup gồm:

 • Chi phí khởi nghiệp: Ước lượng chi phí cần thiết để khởi đầu.
 • Dự báo tài chính: Dự báo lợi nhuận, chi phí, và dòng tiền trong giai đoạn đầu.
 • Chiến lược huy động vốn: Mô tả kế hoạch thu hút đầu tư và quản lý nguồn lực tài chính

Tải ngay:

1. Kế hoạch tài chính mẫu cho startup.

2. Kế hoạch tài chính năm đầu tiên cho start up.

Kế hoạch tài chính mẫu 5 năm bằng excel

Kế hoạch tài chính mẫu 5 năm trên excel cung cấp một công cụ linh hoạt cho doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính dài hạn. Nội dung:

 • Dự báo tài chính: Sử dụng bảng tính Excel để dự báo lợi nhuận, cảnh báo về chi phí, và quản lý dòng tiền trong 5 năm.
 • Đồ thị và biểu đồ: Tạo biểu đồ để minh họa xu hướng tài chính.

Download Kế hoạch tài chính mẫu 5 năm.  ngay!

Mẫu kế hoạch thu chi tài chính trên excel

Mẫu kế hoạch thu chi tài chính trên excel là một mẫu kế hoạch tài chính được thiết kế để lập kế hoạch thu chi tài chính cho một khoảng thời gian nhất định. Mẫu kế hoạch thu chi tài chính này thường bao gồm các nội dung chính sau:

 • Bảng kế hoạch thu chi
 • Bảng phân tích thu chi
 • Báo cáo doanh thu chi phí lợi nhuận

Tải Mẫu kế hoạch  thu chi tài chính excel tại đây!

File excel lập kế hoạch ngân sách và dự phòng cho doanh nghiệp

Nội dung file excel lập kế hoạch ngân sách bao gồm:

 • Ngân sách hàng năm: Xác định kế hoạch chi tiêu và thu nhập hàng năm.
 • Dự phòng tài chính: Tính toán và lập kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp và thách thức.

Download File excel lập kế hoạch ngân sách và dự phòng cho doanh nghiệp

Mẫu kế hoạch tài chính bằng excel
Mẫu kế hoạch tài chính bằng excel
Bản dự báo bán hàng 12 tháng cho doanh nghiệp
Bản dự báo bán hàng 12 tháng cho doanh nghiệp
Mẫu báo cáo lãi lỗ cho doanh nghiệp
Mẫu báo cáo lãi lỗ cho doanh nghiệp

Download mẫu kế hoạch tài chính bằng excel trọn bộ cho doanh nghiệp tại đây!

Lập kế hoạch tài chính tốt hơn và quản lý dòng tiền tự động với SlimCRM

Không thể phủ nhận sự tiện lợi và đơn giản của các mẫu kế hoạch tài chính bằng excel. Tuy nhiên, cũng có những hạn chế mà bạn cần xem xét như thiếu tính tự động, khó theo dõi lịch sử và dự báo, không có khả năng tích hợp với các hệ thống quản trị doanh nghiệp khác. Ở vị trí chủ doanh nghiệp, cần góc nhìn tổng quan thì các mẫu excel khó mà đáp ứng được. Để giải quyết những vấn đề này, doanh nghiệp có thể cân nhắc các công cụ quản lý tài chính dòng tiền chuyên nghiệp, tự động như SlimCRM để tiết kiệm tối đa thời gian đồng thời nâng cao hiệu quả phân tích tài chính.

SlimCRM là giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, bao gồm cả lập kế hoạch và quản lý dòng tiền.

Theo dõi và quản lý Dòng Tiền

 • Sử dụng tính năng theo dõi dòng tiền để theo dõi nguồn thu nhập và chi phí của doanh nghiệp.
 • Tổ chức dữ liệu theo chu kỳ thời gian (hàng tháng, quý, năm) để dễ dàng đánh giá hiệu suất tài chính.
 • Dashboard tài chính tự động giúp theo dõi doanh thu, chi phí theo thời gian thực

Quản Lý Khách Hàng và Nguồn Thu

 • Phân tích dữ liệu khách hàng để xác định nguồn thu nhập chính và tối ưu hóa chiến lược bán hàng.
 • Tích hợp tính năng CRM để duy trì thông tin chi tiết về mỗi khách hàng và tương tác với họ một cách hiệu quả.

Thông Báo và Cảnh Báo: Thiết lập thông báo và cảnh báo quá hạn thanh toán, tăng khả năng thu hồi công nợ.

Đăng ký dùng thử miễn phí phần mềm quản lý tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại đây!

Báo cáo tài chính tự động trên SimCRM
Báo cáo tài chính tự động trên SimCRM

Báo cáo tự động trên SlimCRM

Trên đây là bài viết về mẫu kế hoạch tài chính bằng excel chuẩn mực cho doanh nghiệp. Hy vọng bài viết trên đã cung cấp những mẫu kế hoạch tài chính phù hợp với doanh nghiệp của bạn. Đừng quên ủng hộ đội ngũ SlimCRM bằng cách chia sẻ và theo dõi những nội dung hữu ích khác nhé!

 

SlimCRM - phần mềm quản lý