Net Profit (Lợi nhuận ròng) là gì? Sự khác biệt giữa Net Profit và Gross Profit

Thời gian đọc: 10 phút
Quản trịBài viết
24/07/24 09:40:25 | Lượt xem: 116
Net Profit - Lợi nhuận ròng

Net Profit hay Net Income là khái niệm cốt lõi trong tài chính doanh nghiệp, đóng vai trò như "chiếc la bàn" định hướng hoạt động và đánh giá hiệu quả kinh doanh của một tổ chức. Nhìn vào con số lợi nhuận ròng, nhà đầu tư, ban lãnh đạo và các bên liên quan có thể đánh giá sức khỏe tài chính, khả năng sinh lời và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

Cùng SlimCRM tìm hiểu Net Profit là gì, sự khác biệt giữa Net Profit và Gross Profit qua bài viết sau bạn nhé!

Net Profit là gì?

Net Profit là gì?
Net Profit là gì?

Net Profit - Lợi nhuận ròng, còn được gọi là "Thu nhập ròng”, “lợi nhuận thuần”, là con số quan trọng giúp đánh giá mức độ vượt trội của doanh thu so với tổng chi phí của một tổ chức. Nói cách khác, đây là số tiền "lãi ròng" thực sự mà doanh nghiệp kiếm được sau khi đã trừ đi tất cả các khoản phí.

Nói một cách dễ hiểu, lợi nhuận ròng là chênh lệch giữa doanh thu (tiền bán hàng) và tổng chi phí (giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, quản lý, hoạt động, khấu hao, lãi vay, thuế và các khoản khác). Chỉ số này thường xuất hiện trên báo cáo kết quả kinh doanh (P&L) của doanh nghiệp và là thước đo quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận ròng để tính toán lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS). Các nhà phân tích kinh doanh thường gọi lợi nhuận ròng là dòng cuối cùng (bottom line) vì nó nằm ở cuối báo cáo KQHĐKD.

Cách tính Net Profit

Lợi nhuận ròng (Net Income) giống như "phần thưởng" của doanh nghiệp sau khi đã nỗ lực sản xuất, bán hàng và chi trả các khoản phí. Để tính toán Lợi nhuận ròng, chúng ta cần trừ đi tất cả chi phí từ doanh thu và cộng thêm các khoản thu nhập khác.

Mỗi ngành nghề sẽ có cơ cấu doanh thu và chi phí khác nhau. Ví dụ, doanh nghiệp sản xuất thường có Giá vốn hàng bán (COGS) là một khoản chi phí quan trọng, trong khi doanh nghiệp dịch vụ thì không. Các khoản thu nhập hay chi phí khác nhau cũng có thể được liệt kê thành các dòng riêng biệt trên báo cáo P&L.

Công thức tổng quát để tính Lợi nhuận ròng: Lợi nhuận ròng = Tổng doanh thu - Tổng chi phí

Công thức chi tiết hơn có thể được thể hiện như sau: Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận gộp - Chi phí hoạt động - Chi phí doanh nghiệp khác - Thuế - Lãi vay + Thu nhập khác

Trong đó:

 • Lợi nhuận gộp (Gross Profit)
 • Chi phí hoạt động (Operating Expenses)
 • Chi phí doanh nghiệp khác 
 • Thuế (Tax)
 • Lãi vay (Interest of Debt)
 • Thu nhập khác (Other Income)

Tải ngay: 13 mẫu excel phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp!

Phân biệt Net Profit và Gross Profit

Sự khác biệt giữa Net Profit và Gross Profit là gì?
Sự khác biệt giữa Net Profit và Gross Profit là gì?

Tiêu Chí

Gross Profit (Lợi nhuận gộp)

Net Profit (Lợi nhuận ròng)

Định Nghĩa

Chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán (COGS)

Lợi nhuận cuối cùng sau khi trừ tất cả chi phí từ doanh thu

Công Thức

Gross Profit = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán (COGS)

Net Profit = Doanh thu thuần - Tổng chi phí (bao gồm COGS, SG&A, chi phí lãi vay, thuế, v.v.)

Mục Đích

Đánh giá hiệu quả sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ

Đánh giá tổng thể hiệu quả kinh doanh

Yếu Tố Cấu Thành

Chỉ bao gồm chi phí trực tiếp sản xuất (nguyên liệu, lao động)

Bao gồm tất cả các chi phí, kể cả chi phí hoạt động, tài chính và thuế

Ý Nghĩa Kinh Doanh

Đo lường khả năng sinh lợi từ hoạt động chính

Đo lường khả năng sinh lợi tổng thể của doanh nghiệp

Phạm Vi Sử Dụng

Phân tích hiệu quả sản xuất và định giá sản phẩm

Phân tích hiệu quả kinh doanh tổng thể và khả năng tài chính

Báo Cáo Tài Chính

Xuất hiện trong báo cáo kết quả kinh doanh

Xuất hiện trong báo cáo kết quả kinh doanh, phần cuối

Tóm lại, Gross Profit - lợi nhuận gộp đánh giá khả năng sinh lời của một công ty trong việc quản lý chi phí sản xuất và nhân công. Do đó, đây là một thước đo quan trọng để xác định nguyên nhân lợi nhuận của công ty tăng hay giảm bằng cách xem xét doanh số, chi phí sản xuất, chi phí nhân công và năng suất. Nếu một công ty báo cáo doanh thu tăng, nhưng nó bị bù đắp nhiều hơn bởi chi phí sản xuất tăng, chẳng hạn như nhân công, thì lợi nhuận gộp sẽ thấp hơn trong giai đoạn đó.

Ví dụ: Nếu một công ty không thuê đủ công nhân sản xuất cho mùa cao điểm, điều đó sẽ dẫn đến việc trả thêm lương cho những công nhân hiện có. Kết quả là chi phí nhân công cao hơn và lợi nhuận gộp bị giảm sút. Tuy nhiên, việc sử dụng lợi nhuận gộp làm thước đo lợi nhuận tổng thể sẽ không đầy đủ vì nó không bao gồm tất cả các chi phí khác liên quan đến việc điều hành công ty.

Mặt khác, net profit - lợi nhuận ròng đại diện cho lợi nhuận từ tất cả các khía cạnh hoạt động kinh doanh của một công ty. Do đó, lợi nhuận ròng bao gồm nhiều yếu tố hơn lợi nhuận gộp và có thể cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả của đội ngũ quản lý.

Ví dụ: Một công ty có thể tăng lợi nhuận gộp trong khi vay quá nhiều tiền. Chi phí lãi vay bổ sung để trả các khoản nợ lớn hơn có thể làm giảm lợi nhuận ròng mặc dù công ty đã nỗ lực bán hàng và sản xuất thành công.

Operating Profit, Gross Profit  và Net Profit

Trong phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Lợi nhuận gộp và Lợi nhuận ròng là hai chỉ số quan trọng, nhưng không phải là duy nhất. Hãy cùng tìm hiểu thêm về một chỉ số khác là Lợi nhuận hoạt động (Operating Profit).

Lợi nhuận hoạt động, còn được gọi là Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT - Earnings Before Interest and Taxes), là lợi nhuận của công ty sau khi đã trừ đi giá vốn hàng bán và các chi phí hoạt động. Các chi phí hoạt động này bao gồm các khoản cố định thường xuyên như lương nhân viên, phí bản quyền hoặc chi phí hành chính.

Nói một cách dễ hiểu, Lợi nhuận gộp chỉ tính đến hiệu quả sản xuất và bán hàng, tức là doanh thu trừ đi giá vốn hàng bán. Trong khi đó, Lợi nhuận hoạt động đi sâu hơn một chút, tính thêm cả các chi phí cần thiết để duy trì hoạt động chung của doanh nghiệp.

Cuối cùng, Lợi nhuận ròng là thước đo toàn diện nhất, tính đến tất cả các khoản thu và chi của doanh nghiệp trong một kỳ. Có thể ví von Lợi nhuận gộp và Lợi nhuận hoạt động như những lát cắt của báo cáo thu nhập, còn Lợi nhuận ròng là bức tranh tổng thể.

Quản lý tài chính doanh nghiệp đơn giản hơn với SlimCRM

Là lãnh đạo doanh nghiệp, bạn mất bao lâu để trả lời những câu hỏi đơn giản này?

 • Doanh thu và chi phí trong tháng này / tuần này / hôm nay?
 • Nhân viên sales nào đang có tỷ lệ chốt sales cao nhất?
 • Sản phẩm nào đang bán chạy nhất?
 • Dự báo dòng tiền tháng sau/ quý sau?
 • Công nợ đã thu hồi hết chưa, còn lại bao nhiêu?

Bạn không đơn độc vì nhiều chủ doanh nghiệp cũng đang gặp phải những vấn đề tương tự! Việc quản lý tài chính và bán hàng thủ công, nhân viên báo gì thì biết đó không chỉ tốn thời gian, công sức mà còn tiềm ẩn nhiều sai sót.

Với SlimCRM, bạn có thể:

 • Theo dõi doanh thu và chi phí: Theo dõi doanh thu từ từng khách hàng, từng dự án, từng sản phẩm và dịch vụ. Theo dõi chi phí cho từng khoản mục, đảm bảo kiểm soát chi tiêu hiệu quả.
 • Lập báo cáo tài chính nhanh chóng: Tự động tạo báo cáo tài chính chi tiết theo từng giai đoạn, giúp bạn nắm bắt tình hình tài chính doanh nghiệp một cách nhanh chóng và chính xác.
 • Quản lý dòng tiền hiệu quả: Theo dõi dòng tiền ra vào, dự báo nhu cầu vốn và lập kế hoạch thanh toán hợp lý.
 • Tối ưu hóa lợi nhuận: Phân tích dữ liệu tài chính để xác định điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp, giúp tối ưu hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Phần mềm quản lý tài chính SlimCRM

Phần mềm quản lý tài chính SlimCRM

Phần mềm quản lý tài chính SlimCRM

SlimCRM dễ sử dụng với giao diện trực quan, thân thiện, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong việc quản lý tài chính.

Hãy bắt đầu sử dụng SlimCRM ngay hôm nay để đơn giản hóa việc quản lý tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp của bạn!

Như vậy, net profit không chỉ là con số đơn thuần trên báo cáo tài chính mà còn là thước đo quan trọng phản ánh hiệu quả hoạt động, sức khỏe tài chính và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp. Việc theo dõi và phân tích lợi nhuận ròng một cách thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra những định hướng chiến lược sáng suốt, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh và gia tăng giá trị cho các bên liên quan.

 

Viết bình luận

SlimCRM - phần mềm quản lý