Vòng quay tài sản cố định: giải thích chi tiết kèm ví dụ dễ hiểu

Thời gian đọc: 11 phút
Quản trịBài viết
24/07/24 18:07:07 | Lượt xem: 78
Vòng quay tài sản cố định

Vòng quay tài sản cố định, cùng với các chỉ số tài chính khác như vòng quay tổng tài sản (vòng quay tổng vốn), ROE, ROI, ROA…là công cụ quan trọng nhằm đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp. 

Để hiểu rõ hơn về chỉ số vòng quay tài sản cố định, mời bạn tham khảo bài viết sau!

Tỷ lệ vòng quay tài sản cố định là gì?

Vòng quay tài sản cố định (Fixed Asset Turnover - FAT) là một tỷ số tài chính quan trọng được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong việc sử dụng tài sản cố định để tạo ra doanh thu. Nói cách khác, nó cho biết doanh nghiệp đã tạo ra được bao nhiêu doanh thu từ mỗi đồng vốn đầu tư vào tài sản cố định trong một kỳ kế toán nhất định.

Tài sản cố định được sử dụng ở đây là giá trị ròng sau khi đã khấu trừ khấu hao lũy kế. Nói cách khác, FAT phản ánh khả năng doanh nghiệp tận dụng hiệu quả khoản đầu tư vào tài sản cố định để tạo ra doanh thu. Tỷ lệ FAT càng cao, chứng tỏ doanh nghiệp càng sử dụng tốt tài sản cố định của mình.

Vòng quay tài sản cố định là gì?
Vòng quay tài sản cố định là gì?

Công thức tính vòng quay tài sản cố định

Cách tính vòng quay tài sản cố định như sau:

FAT = Doanh thu thuần/Giá trị tài sản cố định bình quân

Trong đó:

 1. Doanh thu thuần (Net Sales): Tổng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, đã được khấu trừ các khoản giảm giá, thuế bán hàng và các khoản thu nhập khác.
 2. Giá trị tài sản cố định bình quân (Average Fixed Assets) = (Giá trị TSCĐ đầu kỳ - Giá trị TSCĐ cuối kỳ) / 2.

Tỷ lệ Vòng Quay Tài Sản Cố Định (FAT) đặc biệt hữu ích trong ngành sản xuất, nơi các doanh nghiệp thường xuyên đầu tư đáng kể vào tài sản, nhà máy và thiết bị (PP&E) để gia tăng sản lượng. Khi một công ty thực hiện các khoản đầu tư lớn như vậy, các nhà đầu tư thông minh sẽ theo dõi chặt chẽ tỷ lệ này trong những năm tiếp theo để xem liệu tài sản cố định mới có mang lại doanh số bán tăng hay không.

Đừng bỏ qua: 14 mẫu excel phân tích các chỉ số tài chính doanh nghiệp

Mẫu Excel phân tích chỉ số tài chính tự động (Ratio analysis)

Ví dụ về vòng quay tài sản cố định

Giả sử:

 1. Công ty X là một doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất.
 2. Báo cáo tài chính của công ty X cho thấy:
 • Doanh thu thuần năm 2023: 100 tỷ đồng
 • Giá trị tài sản cố định bình quân năm 2023: 50 tỷ đồng (tính trung bình từ giá trị đầu kỳ và giá trị cuối kỳ)

=> Tỷ lệ Vòng Quay Tài Sản Cố Định = 100 tỷ đồng / 50 tỷ đồng = 2

Phân tích:

 • Tỷ lệ FAT= 2 cho thấy: Mỗi đồng vốn đầu tư vào tài sản cố định của công ty X đã tạo ra được 2 đồng doanh thu thuần trong năm 2023.
 • Nhận định: Tỷ lệ này cao so với mức trung bình của ngành sản xuất đồ nội thất, cho thấy công ty X đang sử dụng hiệu quả tài sản cố định để tạo ra doanh thu. Tuy nhiên, cần so sánh tỷ lệ này với các năm trước và với các công ty cùng ngành để đánh giá chính xác hơn hiệu quả hoạt động của công ty X.

Ý nghĩa của vòng quay tài sản cố định

Số Vòng Quay tài sản cố định cao thường cho thấy doanh nghiệp đang quản lý hiệu quả các khoản đầu tư vào tài sản cố định. Tuy nhiên, không có một con số hay ngưỡng cụ thể nào để đánh giá chính xác mức độ hiệu quả của doanh nghiệp trong việc tạo ra doanh thu từ các khoản đầu tư này.

Vì lý do đó, các nhà phân tích và nhà đầu tư cần lưu ý:

 • So sánh tỷ lệ FAT mới nhất của doanh nghiệp với các tỷ lệ trước đây của chính doanh nghiệp đó.
 • So sánh tỷ lệ FAT của doanh nghiệp với các doanh nghiệp cùng ngành hoặc tỷ lệ trung bình của toàn ngành.

Bởi tài sản cố định giữa các loại hình doanh nghiệp khác nhau rất đáng kể. Ví dụ, hãy so sánh sự khác biệt giữa một công ty internet và một công ty sản xuất. Một công ty internet, như Meta (trước đây là Facebook), có cơ sở tài sản cố định nhỏ hơn đáng kể so với một công ty sản xuất khổng lồ như General Motor. Rõ ràng, trong ví dụ này, tỷ lệ Vòng Quay TSCĐ của General Motor có liên quan hơn và đáng chú ý hơn so với tỷ lệ FAT của Meta.

Vòng quay tài sản cố định bao nhiêu là tốt?

Tỷ lệ Vòng Quay Tài Sản Cố Định (FAT) thay đổi đáng kể giữa các ngành và quy mô công ty. Do đó, không có một con số lý tưởng chung cho tất cả các doanh nghiệp.

Thay vào đó, các nhà phân tích và nhà đầu tư nên:

 • Nghiên cứu mức trung bình của ngành mà công ty đang hoạt động.
 • So sánh tỷ lệ FAT của công ty với các đối thủ cạnh tranh cùng ngành.

Mức FAT lý tưởng:

 • Cao hơn mức trung bình của ngành.
 • Cao hơn tỷ lệ FAT của các đối thủ cạnh tranh.

Vòng quay tài sản cố định vs vòng quay tổng tài sản

Tỷ lệ Vòng Quay Tổng Tài Sản (Asset Turnover Ratio) là một tỷ lệ khác thường được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Điểm khác biệt chính giữa FAT và tỷ lệ Vòng Quay Tổng Tài Sản là:

 • FAT: Chỉ tập trung vào tài sản cố định (Máy móc, thiết bị, nhà xưởng...).
 • Tỷ lệ Vòng Quay Tổng Tài Sản: Sử dụng tổng tài sản của doanh nghiệp, bao gồm cả tài sản cố định, tài sản lưu động (Hàng tồn kho, tiền mặt...) và các tài sản khác.

Vì sử dụng tổng tài sản lớn hơn trong mẫu số, nên tỷ lệ Vòng Quay Tổng Tài Sản thường sẽ nhỏ hơn so với FAT. Điều này cũng hợp lý theo lý thuyết, bởi vì doanh số bán thường có sự chênh lệch lớn hơn giữa nó và tổng tài sản so với chênh lệch giữa doanh số bán và chỉ riêng tài sản cố định.

Vòng quay tài sản cố định tăng hoặc giảm thể hiện điều gì?

Tỷ lệ FAT tăng thể hiện:

 • Doanh nghiệp đang sử dụng hiệu quả hơn tài sản cố định để tạo ra doanh thu.
 • Năng suất hoạt động của công ty được cải thiện.
 • Khả năng quản lý tài sản cố định của ban lãnh đạo tốt hơn.

Có thể do:

 • Nhu cầu thị trường đối với sản phẩm của công ty tăng cao.
 • Doanh nghiệp đầu tư vào các tài sản cố định mới hiệu quả hơn.
 • Doanh nghiệp cải thiện quy trình sản xuất, giảm lãng phí.

Tuy nhiên, cần lưu ý: Tỷ lệ FAT tăng không đồng nghĩa với lợi nhuận cao hơn. Doanh thu bán hàng tăng không có nghĩa là lợi nhuận cũng tăng. Cần phân tích thêm các tỷ lệ tài chính khác như lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng để đánh giá hiệu quả hoạt động tổng thể của doanh nghiệp.

Ngược lại, vòng quay tài sản cố định giảm cho thấy doanh nghiệp tạo ra ít doanh thu hơn từ mỗi đồng đầu tư vào tài sản cố định. Điều này có thể do doanh nghiệp sử dụng tài sản cố định chưa hợp lý, dẫn đến lãng phí hoặc đầu tư không hiệu quả.

Hạn chế của vòng quay tài sản cố định

Mặc dù là một công cụ hữu ích, tỷ lệ Vòng Quay Tài Sản Cố Định (FAT) cũng có một số hạn chế cần lưu ý:

 • Đối với các công ty có doanh thu theo chu kỳ: Tỷ lệ FAT có thể thấp hơn trong giai đoạn kinh doanh chậm. Do đó, cần phân tích tỷ lệ này trong nhiều giai đoạn thời gian khác nhau để có đánh giá chính xác hơn.
 • Gia công sản xuất: Để cải thiện tỷ lệ FAT, ban quản lý có thể lựa chọn gia công sản xuất thay vì đầu tư vào tài sản cố định. Tuy nhiên, điều này có thể ảnh hưởng đến dòng tiền và các yếu tố cơ bản khác của doanh nghiệp.
 • Tỷ lệ FAT cao không đồng nghĩa với lợi nhuận cao: Doanh thu bán hàng được tạo ra từ tài sản cố định không phản ánh khả năng sinh lời hay dòng tiền của doanh nghiệp. Tỷ lệ FAT chỉ tính toán doanh thu thuần và tài sản cố định, chi phí hoạt động của toàn công ty không được đưa vào. Ngoài ra, còn có sự khác biệt về thời gian thu hồi tiền từ doanh thu bán hàng và thời gian đầu tư vào tài sản cố định.

Quản lý tài sản cố định tốt hơn với SlimCRM

Tài sản cố định đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào. Chúng là những khoản đầu tư lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh và lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, việc quản lý tài sản cố định hiệu quả là một trách nhiệm thiết yếu của ban lãnh đạo và bộ phận tài chính.

Tuy nhiên, việc quản lý thủ công tài sản cố định thường gặp nhiều thách thức như: Thiếu hệ thống dữ liệu thống nhất, quy trình thủ công tốn kém, các phần mềm ERP lại quá cồng kềnh so với doanh nghiệp nhỏ….

SlimCRM là giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp tinh gọn và toàn diện, giúp doanh nghiệp giải quyết các thách thức trên và nâng cao hiệu quả quản lý tài sản cố định:

 • Hệ thống dữ liệu tập trung: Dễ dàng truy cập và tìm kiếm thông tin theo nhiều tiêu chí khác nhau, báo cáo chi tiết về tình trạng tài sản cố định, giúp ban lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời.
 • Tự động hóa các quy trình quản lý tài sản cố định như: lập phiếu yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, phê duyệt phiếu, theo dõi tiến độ công việc, v.v.
 • Kiểm soát hiệu quả: Theo dõi tình trạng tài sản cố định theo thời gian thực, nhận thông báo khi tài sản cố định sắp hết hạn bảo hành, bảo dưỡng.

Quản lý tài sản cố định với SlimCRM

Quản lý tài sản cố định với SlimCRM

Quản lý tài sản cố định với SlimCRM

Bằng cách tự mình trải nghiệm, bạn có thể nhận thấy sự khác biệt của SlimCRM so với các giải pháp khác trên thị trường!

Tóm lại, vòng quay tài sản cố định (FAT) là một công cụ hữu ích giúp chủ doanh nghiệp và nhà quản lý tài chính đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp để tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Tham khảo: Investopedia

 

Viết bình luận

SlimCRM - phần mềm quản lý