15+ Thuật ngữ tài chính phải biết trong báo cáo kết quả kinh doanh

Thời gian đọc: 13 phút
Quản trịBài viết
23/07/24 21:13:32 | Lượt xem: 2076
các thuật ngữ tài chính

Theo dõi bài viết để hiểu đúng, dùng trúng những thuật ngữ tài chính - kế toán quan trọng trong báo cáo hoạt động kinh doanh P&L và cách áp dụng chúng trong thực tế như thế nào nhé!

Doanh thu - Revenue

Thuật ngữ tài chính này thể hiện tất cả số tiền thu vào của Doanh nghiệp trong 1 khoảng thời gian nhất định (theo tháng/ quý/ năm tài chính).

Ví dụ: Hàng trà đá đầu ngõ nhà bạn đang bán 3.000đ/ cốc, nếu bán được 100 cốc/ ngày thì Doanh thu ngày hôm đó là 3.000 x 100 = 300.000đ/ngày

Đọc thêm: 

1. 77 thuật ngữ trong kinh doanh nhà quản lý phải biết

2. Trọn bộ 14 chỉ số tài chính cho chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các loại Chi phí (Expenses)

Thuật ngữ tài chính Expenses - chi phí bao gồm 2 loại:

Các thuật ngữ tài chính trong cấu trúc Báo cáo kết quả kinh doanh

Công thức: Doanh thu Gộp = Giá bán 1 Sản phẩm x Sản lượng

Các khoản Giảm trừ = Chi phí giảm trừ 1 sản phẩm x sản lượng

Doanh thu Thuần = Doanh thu Gộp – Các khoản Giảm trừ

Giá vốn Hàng bán = Giá vốn 1 Sản phẩm x Sản lượng

Lợi nhuận Gộp = Doanh thu Thuần – Giá vốn Hàng bán

Chi phí Biến đổi = Chi phí Biến đổi 1 Sản phẩm x Sản lượng 

Số dư Đảm phí = Lợi nhuận Gộp – Chi phí Biến đổi

Chi phí Cố định = Tổng các Chi phí Cố định của Doanh nghiệp

EBITDA = Số dư Đảm phí – Chi phí Cố định

Chi phí Khấu hao = Chi phí Đầu tư Ban đầu : Thời gian Phân bổ Khấu hao

EBIT = EBITDA – Chi phí Khấu hao

Lãi vay = (Số tiền vay : Thời gian vay) + [(Số tiền vay x Lãi suất) : Thời gian vay] 

Lưu ý: Các chi phí Lãi vay chỉ được tính là hợp lệ khi Doanh nghiệp đã sử dụng hết vốn chủ sở hữu, giấy tờ vay hợp lệ và lãi suất theo quy định (không quá 150% so với lãi suất ngân hàng nhà nước).

EBT = EBIT – Lãi vay

Thuế = EBT x % chịu Thuế

Lợi nhuận Ròng (EAT) = EBT – Thuế

Thuật ngữ tài chính và cấu trúc báo cáo hoạt động kinh doanh
Cấu trúc báo cáo kết quả kinh doanh bao hàm các thuật ngữ tài chính nào?

Thực hành các thuật ngữ tài chính trong thực tế

Giả sử bạn là chủ của 1 cửa hàng bánh mỳ. Hãy cùng lập 1 bảng Báo cáo liên quan đến thuật ngữ tài chính trên sau 1 tháng để xem tình hình Kinh doanh của cửa hàng này như thế nào nhé! Biết rằng:

Vậy ta có bảng sau: 

Thuật ngữ tài chính

Công thức

Kết quả

Doanh thu Gộp

Giá bán 1 Sản phẩm x Sản lượng

20.000 x 10.000 = 200.000.000đ/ tháng

Các khoản Giảm trừ

Chi phí Giảm trừ 1 Sản phẩm x Sản lượng

5.000 x 10.000 = 50.000.000đ/ tháng

Doanh thu Thuần

Doanh thu Gộp – Các khoản Giảm trừ

200.000.000 – 50.000.000 = 150.000.000đ/ tháng

Giá vốn Hàng bán

Giá vốn 1 Sản phẩm x Sản lượng

3.000 x 10.000 = 30.000.000đ/ tháng

Lợi nhuận Gộp

Doanh thu Thuần – Giá vốn Hàng bán

150.000.000 – 30.000.000 = 120.000.000đ/ tháng

Chi phí Biến đổi

Chi phí Biến đổi 1 Sản phẩm x Sản lượng = (Chi phí Marketing 1 bánh + Chi phí Sale 1 bánh) x Sản lượng 

(1.000 + 1.000) x 10.000 = 20.000.000đ/ tháng

Số dư Đảm phí (Lãi trên Biến phí)

Lợi nhuận Gộp – Chi phí Biến đổi

120.000.000 – 20.000.000 = 100.000.000đ/ tháng

Chi phí Cố định

Lương khoán toàn bộ nhân viên + Tiền Thuê nhà

30.000.000 + 10.000.000 = 40.000.000đ/ tháng

Lợi nhuận trước Thuế, Lãi vay, Khấu hao (EBITDA)

Số dư Đảm phí – Chi phí Cố định

100.000.000 – 40.000.000 = 60.000.000đ/ tháng

Chi phí Khấu hao

Chi phí Khấu hao 1 năm : 12 tháng

144.000.000 : 12 = 12.000.000đ/ tháng

Lợi nhuận trước Thuế, Lãi vay (EBIT)

EBITDA – Chi phí Khấu hao

60.000.000 – 12.000.000 = 48.000.000đ/ tháng

Lãi vay

(Số tiền vay : Thời gian vay) + [(Số tiền vay x Lãi suất) : Thời gian vay] 

(240.000.000 : 24) + [(240.000.000 x 8%) : 24] = 10.800.000đ/ tháng

Lợi nhuận trước Thuế (EBT)

EBIT – Lãi vay

48.000.000 – 10.800.000 = 37.200.000đ/ tháng

Thuế

EBT x % chịu Thuế

37.200.000 x 20% = 7.440.000đ/ tháng

Lợi nhuận Ròng (EAT)

EBT – Thuế

37.200.000 – 7.440.000 = 29.760.000đ/ tháng

Vậy sau 1 tháng cửa hàng bánh mỳ của bạn thu về Lợi nhuận Ròng (Lợi nhuận Ròng) là 29.760.000đ/ tháng.

Tầm quan trọng của báo cáo kết quả kinh doanh

Hệ thống Báo cáo tài chính Doanh nghiệp bao gồm 3 bảng: Báo cáo kết quả hoạt động Kinh doanh (P&L hay thường được gọi là Income Statement), Bảng cân đối kế toán (Balance sheet), Bảng cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow). Trong đó P&L là Báo cáo tài chính quan trọng luôn được đứng xếp hàng đầu tiên đối với Doanh nghiệp vì:

Cung cấp bức tranh tổng quan về tình hình kinh doanh

Ví dụ: 1 cái bánh mỳ trứng đem lại 40% Lợi nhuận Gộp trên Doanh thu (nghĩa là bánh mỳ trứng bán 20.000đ thì cửa hàng thu được Lợi nhuận Gộp là 20.000 x 40% = 8.000đ/ bánh), nhưng với bánh mỳ ruốc tỷ lệ này chỉ là 20%. Đồng thời, bánh mỳ trứng đang bán chạy hơn, dựa vào P&L người chủ có thể thấy được điều này và quyết định nhập thêm nguyên liệu, đẩy mạnh việc bán bánh mỳ trứng.

Tuy nhiên, nhiều người lầm tưởng rằng P&L chỉ dùng để ghi nhận các dữ liệu đã xảy ra nhưng thực tế, báo cáo này còn được sử dụng để dự đoán/ dự tính trước các kịch bản Kinh doanh của Công ty có thể xảy ra ở tương lai. Từ đó giúp người quản lý có thể lường trước và chuẩn bị trong mọi viễn cảnh dù là xấu nhất hay tốt nhất.

Nhận diện các dấu hiệu tích cực và tiêu cực

Báo cáo Kết quả Kinh doanh (P&L) sẽ nói cho bạn biết về kết quả Kinh doanh của Công ty ở 1 giai đoạn nhất định trong quá khứ (thường sẽ theo tháng/ quý/ năm tài chính). Nhưng các dữ liệu này có thể sử dụng là 1 phần cơ sở để dự báo tình hình Kinh doanh Công ty trong tương lai. Dưới đây là 1 số dấu hiệu tích cực và tiêu cực có thể nhận ra khi phân tích Báo cáo P&L: 

Những dấu hiệu trên có thể cung cấp cho bạn 1 số manh mối quan trọng về tình trạng hoạt động của Doanh nghiệp ở quá khứ và có thể dùng để dự đoán ở tương lai. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là 1 mảnh ghép của 1 câu đố phức tạp …

Báo cáo Kết quả Kinh doanh là Báo cáo tài chính quan trọng bậc nhất đối với Công ty. Nó ghi nhận Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận của Công ty trong 1 khoảng thời gian và dựa vào đó có thể dự báo các viễn cảnh có thể xảy ra trong tưởng lai. Việc xem xét các xu hướng trong Báo cáo P&L có thể cho bạn manh mối quan trọng về kết quả của Doanh nghiệp có thể hướng tới trong tương lai.

Tầm quan trọng của báo cáo kết quả kinh doanh
Tầm quan trọng của báo cáo kết quả kinh doanh

Những sự thật thú vị: Muốn trở thành tỷ phú? Hãy đọc thật nhiều Báo cáo P&L. Nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett được biết đến là người đọc Báo cáo thường niên của các công ty suốt ngày, ngay cả trong kỳ nghỉ cùng với gia đình mình.

Trọng điểm cần nắm về báo cáo hoạt động kinh doanh P&L

Hy vọng rằng bài viết sẽ giúp bạn hiểu hơn về các thuật ngữ tài chính trong báo cáo hoạt động kinh doanh và cách áp dụng chúng trong thực tiễn doanh nghiệp mình. Đừng quên theo dõi các thông tin thú vị về quản trị từ SlimCRM bạn nhé!

Nguồn: Mr. Quân Idea (Quân Phan) - Founder MBA Đường phố


 

SlimCRM - phần mềm quản lý